OCMW’s blijven verplicht inlichtingen te verschaffen aan parket in terreuronderzoek

14 maart 2019, over deze onderwerpen: Veiligheid, Wonen en werken in Brussel

Een aantal Brusselse OCMW’s zijn naar het grondwettelijk hof gestapt over de wet van Kamerlid Valerie Van Peel die maakt dat alle sociale instellingen informatie over terroristen moeten doorspelen aan de bevoegde veiligheidsdiensten en moeten antwoorden op vragen van het parket in een terreuronderzoek. Het strafrechtelijk beschermd beroepsgeheim maakte het voor sociale werkers moeilijk om dergelijke informatie door te geven. Enkele Brusselse OCMW's weigerden zelfs pertinent eender welke info over te maken aan onze veiligheidsdiensten. Het College van Procureurs-generaal klaagde die onwil al jaren aan omdat hij binnen een terreuronderzoek geen info kreeg van de Brusselse OCMW's over bijvoorbeeld de verblijfplaatsen van terroristen waar kompanen zich konden schuilhouden of wapens gevonden konden worden. Het voorstel Van Peel kwam hieraan tegemoet. “Dat de Brusselse OCMW’s door naar het GH te stappen, aantonen dat ze tot op vandaag hun vertrouwensband met een terrorist boven de veiligheid van de burgers stellen, is stuitend”, aldus Van Peel.

Maar het is wat het is. Uit de uitspraak blijkt nu dat het GH het wetsvoorstel proportioneel acht, maar een verduidelijking vraagt voor de actieve meldingsplicht. Instellingen van Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , zoals de OCMW’s, blijven dus verplicht om informatie op vraag van het parket ter beschikking te stellen. Voor de actieve meldingsplicht is er een verduidelijking nodig van de omschrijving. “Ik zal dus zo snel als mogelijk een wetsvoorstel indienen om deze wetgeving te repareren. De strijd tegen terrorisme blijft een prioriteit en de informatiedoorstroming naar onze veiligheidsdiensten is daarbij cruciaal”, aldus Van Peel.

“Ja, het is van belang om de vertrouwensband tussen de cliënt en de maatschappelijke werkers te kunnen waarborgen”, stelt Van Peel. “Maar het kan toch niet de bedoeling zijn dat dit belangrijker wordt dan de veiligheid van onze burgers? Dus als een OCMW beschikt over informatie die daadwerkelijk wijst op een terreurmisdrijf of betrokkenheid daarbij, mag er niet getwijfeld worden: die informatie is onmisbaar om de openbare veiligheid te vrijwaren en moet stante pede worden gemeld.”