Noodnummer 1722 blijft onbekend bij grote publiek

8 maart 2019, over deze onderwerpen: Welzijn, Veiligheid

De Belgische noodnummers 101 en 112 ontvangen jaarlijks zo’n 5,5 tot 6 miljoen oproepen. Om het noodnummer 112 voor dringende oproepen te vrijwaren wordt door de FOD Binnenlandse Zaken bij piekmomenten het bijkomend noodnummer 1722 geopend. Dit nummer dient voor alle niet dringende oproepen. Toch wordt 1722 amper gebruikt door de burgers. Brecht Vermeulen: “De laatste 10 momenten dat het noodnummer geactiveerd was tijdens de laatste 6 maanden heeft het nummer amper 4400 oproepen ontvangen. Dit is een peulschil als we dit vergelijken met de miljoenen oproepen die de andere noodnummers ontvangen. Het is duidelijk dat er bijkomend moet geïnvesteerd worden in de bekendheid van dit noodnummer, want iedere niet-dringende oproep die niet bij de 112-centrale terecht komt kan het leven van iemand anders redden”, besluit Vermeulen.

Kamerlid Brecht Vermeulen vroeg bij ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) cijfers op over het aantal oproepen naar de noodnummers. In 2017 ontving het noodnummer 112 2.659.310 oproepen. Het noodnummer 101 was goed voor iets meer dan 3 miljoen oproepen. De cijfers blijven al enkele jaren ongeveer stabiel, op zo’n 5,5 tot 6 miljoen oproepen voor beide noodnummers samen. Omgerekend komt dit gemiddeld neer op zo’n 7000 tot 8000 oproepen per noodnummer per dag.

Om het noodnummer 112 op drukke momenten te ontlasten, werd een bijkomend noodnummer 1722 opgericht. Dit noodnummer is bedoeld voor niet-dringende interventies van de brandweer. Het nummer wordt geactiveerd bij extreme weersomstandigheden die voor een te verwachten piek in de oproepen naar de brandweer kunnen zorgen. Uit de cijfers van de laatste10 activaties van het nummer, waarbij het nummer 24 dagen actief was in een periode van iets meer dan 6 maanden (eind augustus 2018 tot februari 2019), blijkt dat het nummer 4400 oproepen ontving. Opvallend lage cijfers, zo oordeelt Kamerlid Vermeulen: “Het noodnummer wordt enkel geactiveerd op het ogenblik dat er veel oproepen worden verwacht door extreme weersomstandigheden. Als we weten dat er gemiddeld genomen al zo’n 7 à 8000 oproepen per dag bij 112 binnenkomen, lijkt de ontlasting van 4400 oproepen over 24 dagen als een druppel op een hete plaat. Daarom moeten er via diverse mediakanalen bijkomende aandacht geschonken worden aan dit noodnummer. Ik blijf achter dit bijkomend noodnummer staan, het belang ervan kan niet onderschat worden. In het verleden is er al iemand gestorven omdat de wachttijden bij 112 te lang waren, een voorval dat niet herhaald kan en mag worden”, stelt Vermeulen.

1722 werd voor het eerst gebruikt op 1 augustus 2017. Het systeem startte met enkele kinderziektes. Tijdens de storm van 18 januari 2018 was het bijkomende noodnummer overbelast, met wachttijden van een uur tot gevolg. Ook tijdens het noodweer van 8 augustus 2018 was het systeem niet bereikbaar. Daarnaast kaartten de vakbonden toen aan dat het nummer op dat ogenblik onvoldoende bekend was. “Deze nieuwe cijfers, die dateren van na de uitspraken van de vakbonden, tonen aan dat dit probleem nog steeds van kracht is”, besluit Vermeulen.