Nooddecreet Noord-Zuidverbinding lost niets op

7 mei 2013, over deze onderwerpen: Mobiliteit

Open VLD heeft vandaag een nooddecreet voorgesteld dat moet voorkomen dat de Noord-Zuidverbinding in Limburg verder vertraging oploopt. "Ik denk dat tijdens de bespreking van het onderwerp in de commissie mobiliteit en openbare werken van 25 april, niet iedereen goed geluisterd heeft naar de antwoorden van ministers Muyters en Crevits", zegt Jan Peumans, voorzitter van de bevoegde commissie.

"Minister Muyters was zeer duidelijk: een bekrachtiging van het - door de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State vernietigde - Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) voor de Noord-Zuidverbinding kan de onregelmatigheid van het plan-MER niet rechttrekken. In zo'n Milieueffectenrapport (MER) zijn we verplicht te voldoen aan de richtlijn inzake natuurbehoud. Deze verplichting wordt opgelegd door Europa. Dat trek je niet recht met een nooddecreet", vervolgt Peumans. "Bovendien gaat de vergelijking met het Deurganckdokdecreet niet op. Toen werd een stedenbouwkundige vergunning gevalideerd. Daarover gaat het hier dus niet."

Bij een nooddecreet moet een goedgekeurd plan-MER zitten. Dat is er door de vernietiging niet meer. Minister Crevits was dan ook zeer duidelijk toen ze zei dat de procedure voor een MER moet hernomen worden, zo niet, krijgen we weer problemen.

"Wij willen uiteraard ook een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Limburg en meer bepaald de Noord-Zuidverbinding. De procedure moet echter correct doorlopen worden. Ik begrijp niet waarom men een nooddecreet voorstelt tegen beter weten in", besluit Peumans.