Nood aan meer transparantie voor exclusiviteitscontracten openbare omroep

7 november 2019, over deze onderwerpen: Openbare omroep, Media

Twintig exclusiviteitscontracten telt de openbare omroep, dat blijkt uit een vraag van Vlaams Parlementslid Marius Meremans aan minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). De minister wilde hierover geen extra informatie prijsgeven omwille van geheimhoudingsclausules. Het Vlaams regeerakkoord ziet het opbieden voor schermgezichten niet langer als een taak voor de openbare omroep. “Daarom is er nood aan meer transparantie. We zullen dan ook een regeling uitwerken in de beheersovereenkomst waarbij we duidelijke regels vooropstellen voor toekomstige contracten”, aldus Meremans.

De lonen voor schermgezichten in Vlaanderen zijn niet bekend, ook niet bij de openbare omroep. Dit in tegenstelling tot Nederland of Groot-Brittannië. Die lonen zijn weleens voer voor discussie en speculatie, bij gebrek aan duidelijkheid. Zo ging het tijdens een conversatie in de talkshow ‘Vandaag’ ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitroeiing van armoede ook even over het loon van tv-gezicht Danira Boukhriss.

Marius Meremans: “Het Vlaamse regeerakkoord voorziet dat het opbieden voor populaire schermgezichten niet langer een taak is voor de VRT.” Om uitvoering te geven aan dat voornemen zal de minister nu een nieuwe regeling uitwerken en voorstellen voor exclusiviteitscontracten bij de VRT. Deze zal opgenomen worden in de beheersovereenkomst met de openbare omroep. Op dit moment gaat over twintig dergelijke contracten. Het betreft niet allemaal ‘grote’ contracten, meldde de minister.

Marius Meremans: “We willen zeker het principe van exclusiviteitscontracten niet verbieden maar zowel het regeerakkoord als de publieke opinie vragen wel meer transparantie. De openbare omroep moet zich vooral focussen op het opleiden van journalistiek talent, die dan automatisch schermgezicht worden, en niet op het wegkopen van schermgezichten bij andere zenders.”