Nog 68 aanslepende beroepsdossiers tegen bouw- en milieuvergunningen

11 juni 2018, over deze onderwerpen: Omgevingsvergunning

Er zijn nog 68 beroepsdossiers inzake stedenbouwkundige of milieuvergunningen in Vlaanderen waar bevoegd minister Joke Schauvliege een beslissing over moet nemen. Zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Jelle Engelbosch. “De meeste van deze dossiers dateren al van vele jaren geleden, waardoor men zich kan afvragen hoe relevant ze vandaag nog zijn. Misschien wil de eigenaar de aangevraagde werken niet langer uitvoeren, maar het kan ook zijn dat men al jarenlang wacht op een goede afloop. Nog erger is het indien buren in beroep zijn gegaan en vandaag de dag nog steeds in onzekerheid leven”, aldus Engelbosch.

De overgangsbepalingen van het decreet rond de omgevingsvergunning geven aan dat procedures die al lopende waren nog op de oude manier moeten worden afgehandeld. Het gaat dan meestal om een beslissing van de deputatie die werd aangevochten en zo op de tafel van de minister belandt. Op die tafel liggen nu meer dan 60 onbesliste dossiers. Concreet gaat het over 21 dossiers uit Antwerpen, 21 uit Oost-Vlaanderen, 14 uit Limburg, 9 uit Vlaams-Brabant en 3 uit West-Vlaanderen. Het oudste dossier gaat al mee sinds 1973. Er zijn verder nog drie dossiers uit de jaren ’90 en ongeveer tien dossiers uit het begin van de jaren ‘2000.