NMBS mag dit niet blauw-blauw laten

11 januari 2018, over deze onderwerpen: Mobiliteit, NMBS

Een Waalse treinbestuurder deed treinen met opzet met vertraging rijden. Dat deed hij doelbewust om zo zijn ontslag te forceren. De persoon in kwestie wil elders gaan werken, maar moet nog 1 jaar bij de NMBS werken als opzegperiode. “Dit is het opzettelijk belemmeren van het vlot spoorverkeer. Daar moet de NMBS streng op reageren”, zegt Kamerlid Inez De Coninck.

Ontslag forceren
Om zijn ontslag te forceren, deed een Waalse treinbestuurder opzettelijk 2 treinen met vertraging rijden. Daarmee wil hij zijn ontslag forceren, want hij heeft een aanbieding in de privésector. De man is het niet eens met de opzegperiode van een jaar dat hij moet uitzitten bij de NMBS. “Dit gedrag is een volledig misprijzen van de reizigers, de NMBS als werkgever en de belastingbetaler. Die laatste heeft véél geld geïnvesteerd in de opleiding van de man. Die opleiding kost om en bij de 75.000 euro. Na zo’n dure opleiding is het logisch dat de NMBS haar treinbestuurders niet zomaar laat vertrekken”, aldus Inez De Coninck.

De opzegperiode van een jaar is ingevoerd omdat een treinbestuurder opleiden een kostelijke zaak is. Gedurende een jaar moeten kandidaat-bestuurders een opleiding volgen en mogen ze niet zelfstandig rijden. De NMBS wil voorkomen dat haar nieuwe treinbestuurders kort na hun dure opleiding zomaar vertrekken naar de privé.

Niet ongestraft laten
“De NMBS mag dit niet ongestraft laten. Als ze dit blauw-blauw laat, zal de actie gekopieerd worden door anderen.” Volgens De Coninck is de actie mogelijk strafrechtelijk vervolgbaar. De treinbestuurder in kwestie belemmert doelbewust het vlotte treinverkeer. Dat is strafbaar volgens het strafwetboek. Particulieren krijgen bovendien, terecht, hoge boetes als ze het treinverkeer belemmeren. Bovendien misbruikt de persoon in kwestie gemeenschapsmiddelen voor zijn persoonlijk belang en toont hij niet de nodige loyaliteit die je van een werknemer mag verwachten. Niettemin vindt De Coninck dat de NMBS op zoek moet naar een oplossing voor soortgelijke gevallen. Want de relatie met deze werknemer lijkt onherstelbaar.