Nieuwe wet petitierecht minoriseert Vlamingen

15 april 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Privacy

“Vandaag werd in de Kamer een wetsvoorstel gestemd dat de Vlamingen zwaar benadeelt”, stelt Kamerlid Koenraad Degroote. Met het nieuwe wetsvoorstel petitierecht zijn 25 000 Vlaamse handtekeningen minder waard dan 25 000 Belgische.

Een petitie die ondersteund wordt door 25 000 handtekeningen kan op de agenda van de Kamer komen en de indiener(s) ervan kunnen gehoord worden. De vraag moet over een federale bevoegdheid gaan, maar toch moeten de nodige handtekeningen uit de drie verschillende gewesten komen. Een federaal probleem in West-Vlaanderen of Luxemburg is dus zwaar benadeeld tegenover een federaal probleem in de regio rond Brussel, waar men makkelijker aan die gewestverdeling kan voldoen. “Dit is een absurd criterium en een overbodige en bijkomende grendel”, aldus Degroote. “Burgerparticipatie wordt immers door communautaire excuses geblokkeerd. Nochtans zouden 25000 handtekeningen tout court voldoende moeten zijn.”

“De Noordzee is bv. federale materie, maar vind daar maar eens voldoende handtekeningen voor in Wallonië”, stelt Koenraad Degroote.

Bovendien werd er niet nagedacht over de privacy van petitionarissen. Het juridisch advies van de Kamer stelt nochtans dat voor een procedure van elektronische identificatie hiermee rekening moet worden gehouden. De vraag van de N-VA om het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit hierover te vragen, werd door alle partijen weggestemd. Men kiest er dus bewust voor in te gaan tegen het Europees recht. “Vlamingen worden zo niet alleen geminoriseerd, ook hun privacy wordt aangetast”, aldus Degroote.