Nieuwe fietsmarkeringen bij oversteekplaatsen voor fietser

30 juni 2017, over deze onderwerpen: Mobiliteit, Verkeersveiligheid, Fietsen

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) ontwerpt nieuwe fietsmarkeringen voor oversteekplaatsen voor fietsers. Dat maakte hij gisteren bekend in de commissie Mobiliteit als antwoord op een mondelinge vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA). Parys plaatste op deze manier een belangrijke bekommernis van de Fietsersbond op de politieke agenda van het Vlaams Parlement.

De fietsersbond vraagt al enige tijd extra aandacht voor het verwijderen van de markering (van fietsoversteekplaatsen). Parys licht toe: “Enkele jaren geleden werd door middel van een dienstorder van Agentschap Wegen en Verkeer beslist om de gekende (blok)markeringen bij oversteekplaatsen voor fietsers te verwijderen omdat fietsers anders verkeerdelijk zouden kunnen denken voorrang te hebben."

De slinger is door die beslissing te fel doorgeslagen naar het andere uiterste, vindt Parys. “Door het simpelweg verwijderen van de (blok)markeringen, verliezen fietsers elke vorm van aanwijzing. Zeker voor fietsende kinderen is dat zeer problematisch. Ook voor automobilisten was de beslissing verwarrend, omdat zij geen fietsers verwachten op plaatsen waar geen markeringen zijn aangebracht”, vertelt Parys. Bovendien werden de (blok)markeringen op sommige plaatsen vervangen door zogenaamde fietssuggestiestroken, wat niet te goede komt aan de eenvormigheid en leesbaarheid van de weg.

Evenwichtige oplossing
Het was zoeken naar een evenwichtige oplossing die rekening hield met zowel de verkeersveiligheid als de leesbaarheid van de weg voor zowel fietsers als automobilisten. De oplossing mag fietsers bovendien niet de indruk geven ‘voorrang’ te hebben. “Door overleg met verschillende partners binnen Fietsberaad Vlaanderen heeft de minister nu belangrijke knopen doorgehakt”, aldus Parys. “Fietsoversteken zullen vanaf heden systematisch aangeduid worden door middel van een fietslogo bij aanvang van de oversteek, gekoppeld aan een onderbroken verbindingsmarkering naar de overkant.” Het nieuwe dienstorder van het Agentschap Wegen & Verkeer wordt volgende week goedgekeurd op de directieraad.