Nieuwe cijfers logiesdecreet: op drie jaar tijd 40% meer logies in Vlaanderen

3 mei 2020, over deze onderwerpen: Toerisme

De coronacrisis beperkt nu al enige tijd het dagdagelijks leven van de Vlaming. Er wordt reikhalzend uitgekeken naar de vakantieperiode in de zomer. Hoewel de Nationale Veiligheidsraad tot op heden nog niet het licht op groen heeft gezet voor recreatieve uitstappen of een verblijfsvakantie stellen veel Vlamingen vooralsnog hun hoop op een deugddoende vakantie in eigen land. Gelukkig zijn er steeds meer verblijfsmogelijkheden: Vlaanderen telt momenteel 24.043 aangemelde toeristische logies. “Dat is 40 procent meer dan bij de start van het vernieuwde logiesdecreet drie jaar geleden”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser op basis van het antwoord van Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir op een parlementaire vraag. “Deze cijfers bevestigen dat het nieuwe logiesdecreet toeristisch ondernemen in Vlaanderen op een positieve manier gestimuleerd heeft. Meer Vlamingen baten een B&B of vakantiewoning uit en doen dat op een veilige en kwalitatieve manier”, aldus Coudyser.

Sinds 1 april 2017 is in Vlaanderen een vernieuwd logiesdecreet van kracht. Het mes werd gezet in de wirwar aan regeltjes en voorschriften waaraan men moest voldoen om een toeristisch logies te kunnen opstarten. Enkel de meest essentiële voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen waken over de veiligheid en het comfort van de logerende gasten werden weerhouden.

Tegelijk kon de toeristische ondernemer zijn logies onderscheiden van anderen door een vrijwillige erkenning als hotel, B&B, vakantiewoning, camping en/of een comfortclassificatie of sterrensysteem.

“Drie jaar na de inwerkingtreding van dit nieuwe decretale kader zien we dat er bij Toerisme Vlaanderen 24.043 toeristische logies aangemeld en dus gekend zijn. Dat zijn er 6.884 meer dan bij aanvang van het nieuwe logiesdecreet of een stijging van liefst 40 procent”, stelt Coudyser vast. 4.493 logiesuitbaters of 19 procent hebben bovendien geopteerd voor een vrijwillige ‘erkenning’ vanwege Toerisme Vlaanderen. Zij kunnen gebruik maken van de beschermde benamingen zoals hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark en kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Daarnaast zijn er nog 355 logies met een ‘vergunning’ onder het oude logiesdecreet die binnenkort hopelijk ook onder het vernieuwd logiesdecreet erkend zullen worden, al of niet met comfortclassificatie. Het totale aantal vergunde én erkende toeristische logies in Vlaanderen komt nu aldus neer op 4.848. Goed nieuws, in de wetenschap dat buitenlandse reizen deze zomer allesbehalve evident zullen zijn. 

Handhaving
Het decreet beoogde ook een gelijk speelveld voor alle logiesvormen, van het klassieke hotel tot de particulier die via Airbnb zijn appartement verhuurt. Uiteraard wordt ook gecontroleerd of iedereen zich aan de regels houdt. In 2019 heeft Toerisme Vlaanderen liefst 1.113 handhavingsonderzoeken gevoerd na een klacht, in het kader van een steekproef of onderzoek. In minstens 218 dossiers betrof het een verblijf dat via Airbnb wordt aangeboden. 831 dossiers werden het voorbije jaar afgerond hetzij omdat het logies voldeed aan de voorwaarden, zich in regel stelde of de uitbating werd stopgezet. Tegen 13 logies, waarvan 3 Airbnb-logies, heeft Toerisme Vlaanderen een bevel tot stopzetting uitgevaardigd. De overige 282 dossiers zijn nog steeds in behandeling.

“De perceptie die leeft dat logies die via boekingsplatformen, zoals Airbnb, verhuurd worden, niet zouden gebonden zijn aan de wettelijke normen en niet zouden gecontroleerd worden, klopt dus niet”, aldus Cathy.