Nieuw record voor Vlaamse export in 2018

29 maart 2019, over deze onderwerpen: Economie, Europese handel, Buitenlandse handel

Vlaamse bedrijven voerden in 2018 voor maar liefst 328 miljard euro uit. In 2018 steeg de Vlaamse export met 3,45 procent in vergelijking met 317 miljard euro in 2017. Dit is de 9de uitvoerstijging op rij waardoor onze export een nieuw record vestigt. Vlaanderen is wereldwijd de 15de grootste exporteur.

Vlaanderen tekent alweer voor ruim 83 procent van de totale Belgische uitvoer. Wallonië klopt af op 14 procent, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 2 procent.

De afgelopen regeerperiode steeg de Vlaamse export met maar liefst 11,5 procent of bijna 34 (33,8) miljard euro.

Export is dé levenslijn van Vlaanderen. We zijn de meest open economie ter wereld en bekleden de 15de plaats van exportnaties wereldwijd. Onze uitvoer staat in voor een op de drie Vlaamse jobs. “Voor mij was dit dan ook een van mijn absolute prioriteiten deze regeerperiode. Ik ben tevreden met deze resultaten. We moeten hier op blijven inzetten”, aldus Geert Bourgeois.

Het leeuwendeel (71,1 procent) van de Vlaamse export ging in 2018 naar landen binnen de EU-28, met de buurlanden Duitsland, Nederland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en Luxemburg op kop. “Dit bewijst het enorme belang van onze eengemaakte interne markt voor een kleine natie als Vlaanderen”, zegt minister-president Geert Bourgeois.

Maar de minister-president waarschuwt tevens voor de gevolgen van de brexit: “We doen het ongelofelijk goed in Vlaanderen, maar ik hoop, in het belang van de Vlaamse welvaart, dat mijn opvolger ook nog met dergelijke goede exportcijfers kan komen. Een harde brexit is een zeer grote bedreiging. Als het VK uit de Unie tuimelt zonder akkoord, staan volgens de KU Leuven maar liefst 28.000 Vlaamse jobs en 2,6 procent van het Bbp Het bruto binnenlands product (bbp) omvat de totale productie van goederen en diensten binnen een land, zowel van bedrijven als van de overheid. De term wordt meestal gebruikt als maatstaf voor de welvaart van een land. Vandaar dat de N-VA de evolutie van het Belgische bbp nauw in de gaten houdt. Dat de Belgische staatsschuld al jaren flirt met de grens van 100 procent van het bbp en die zelfs regelmatig overschrijdt, vindt de N-VA zorgwekkend. Het legt immers een zware hypotheek op onze welvaart. bbp op de helling.

Buiten Europa is er vooral een opvallende stijging in de export naar Afrika (9,7 procent), de Verenigde Staten (5,5 procent) en Canada (17,3 procent).“De stijging van 17 procent in de exportcijfers naar Canada is een goede zaak voor de Vlaamse economie. De nauwe economische verwevenheid tussen Canada en de Europe Unie en Vlaanderen die resulteerde in het CETA- Vrijhandelsakkoord Een akkoord dat een verregaande vermindering of opheffing beoogt van tarieven op de import en export van goederen en diensten. Het houdt evenwel geen vrij verkeer van kapitaal en arbeid in. Het tegenovergestelde is protectionisme, waarbij doelgericht barrières worden opgelegd in de vorm van importheffingen of niet-tarifaire handelsbelemmeringen. vrijhandelsakkoord draagt zo bij aan onze Vlaamse welvaart. Als we onze exportcijfers willen veilig stellen moeten we ook in de toekomst blijven werken aan sterke handelsrelaties met landen buiten de Europese Unie”, aldus de minister-president.

VLAAMSE IMPORT: hoogste score ooit
De Vlaamse invoer van buitenlandse goederen bereikte dit jaar een record stijging van 5,56 procent vergeleken met 2017. Zo steeg de Vlaamse invoer tot bijna 317,3 miljard euro. De Vlaamse invoer scoorde het hoogst vanuit Nederland met een stijging van 9,64 procent.

VLAAMSE HANDELSBALANS: POSITIEF
De nieuwe Vlaamse handelsbalans is dus met ongeveer 11 miljard euro positief.

De minister-president besluit met zijn “grote waardering te uiten voor Flanders Investment & Trade (FIT), onze durvende en innoverende ondernemers en onze uitstekende Vlaamse arbeidskrachten”.