Nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur N-VA

9 december 2017, over deze onderwerpen: N-VA

Vandaag verkoos de partijraad van de N-VA een nieuw partijbestuur en dagelijks bestuur. Sander Loones en Cieltje Van Achter werden verkozen tot ondervoorzitters. Louis Ide was de enige kandidaat voor de functie van algemeen secretaris en volgt bijgevolg zichzelf op. Op de partijraad van januari zal de nationale penningmeester worden verkozen en is het dagelijks bestuur compleet.

Het partijbestuur bepaalt de strategische lijnen van de partij en wordt samengesteld uit de verschillende fracties en de partijraad. Het dagelijks bestuur staat in voor de dagelijkse en praktische leiding. Het bestaat uit de voorzitter, twee ondervoorzitters, een algemeen secretaris en een penningmeester. Die laatste wordt statutair pas verkozen op de partijraad van januari.

Sander Loones en Cieltje Van Achter ondervoorzitter
Sander Loones werd verkozen tot eerste ondervoorzitter. Loones is jurist en was als coördinator van de studiedienst een van de sterkhouders achter de schermen bij de regeringsonderhandelingen. Sinds 2014 zetelt hij als opvolger van Johan Van Overtveldt in het Europees Parlement. In dat jaar werd hij ook ondervoorzitter van de partij.

Naast Loones werd Cieltje Van Achter tot tweede ondervoorzitter verkozen. Het Brussels parlementslid studeerde rechten in Leuven, behaalde in Bologna een master in ontwikkelingssamenwerking en in internationale politiek in Washington DC. Ze woont in Brussel waar ze ook lokaal actief is bij de N-VA.

N-VA-voorzitter Bart De Wever toonde zich tevreden met zijn nieuwe ondervoorzitters. “Wij krijgen nogal eens het verwijt dat wij een harde mannenpartij zijn. Maar als maar liefst vijf talentvolle en ambitieuze vrouwen zich kandidaat hebben gesteld voor deze belangrijke functie, zie je dat die karikatuur niet klopt.”

Louis Ide terug algemeen secretaris
Voor de functie van algemeen secretaris waren er geen verrassingen. De partijraad verkoos opnieuw Louis Ide. Ide is als arts en klinisch bioloog een van de gezondheidsspecialisten van de N-VA en al jaren een sterkhouder van de partij. “Na zijn afscheid van het parlement werkt Louis in de eerste plaats in de coulissen van de politiek”, aldus voorzitter De Wever. “Maar voor de partij is hij van onschatbare waarde.”

De partijraad duidde ook vijftien partijbestuursleden aan die, samen met de afvaardiging uit de verschillende fracties, het nieuwe partijbestuur vormen. Het gaat om Danka De Wert, Ellen Mathieu, Frieda Gijbels, Guido Vaganée, Huub Broers, Jan De Haes, Kathleen Depoorter, Koen Kennis, Linda Van den Eede, Luba Minarikova, Luc Deconinck, Magda Debrouwer,  Marc Degroote, Matthias Storme en Paul Van den Bosch.