Nieuw decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ werkt vakantiedrempels weg

29 mei 2018, over deze onderwerpen: Toerisme, Vakantie voor iedereen

Vandaag wordt het decreet ‘Iedereen verdient vakantie’ gestemd in de commissie Toerisme van het Vlaams Parlement. “Met dit decreet willen we een kader scheppen om voor iedereen zoveel mogelijk drempels om op vakantie te gaan weg te werken, en dat in de hele vakantieketen”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA) die het voorstel initieerde samen met Vera Jans (CD&V) en Marnic De Meulemeester (Open VLD). Het decreet krijgt nu ook de steun van Groen (Bart Caron). “Er komt een charter en organisaties die hun werking heel specifiek richten op het organiseren van vakanties met drempels krijgen een erkenning en kans op subsidies”, aldus Coudyser.

Met het decreet wil Coudyser zoveel mogelijk drempels wegwerken die sommige Vlamingen ondervinden om met vakantie te gaan. Daarvoor wordt gerekend op alle publieke en private partners die maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser: “Zowel private ondernemers als erkende sociaal-toeristische verenigingen worden ondersteund en krijgen informatie, opleiding en vorming door het Steunpunt Vakantieparticipatie. Er kan ook expertise en kennis gedeeld worden tussen deze partners.”

Zo wordt de sector verder geprofessionaliseerd en gestimuleerd om haar engagement duidelijk te versterken. Om dit engagement zichtbaar te maken kunnen de partners een charter ondertekenen en kan er op vrijwillige basis gebruik gemaakt worden van een beeldmerk. Het is de sector zelf die dit, samen met Toerisme Vlaanderen, verder uitwerkt en regelt.

Het nieuwe decreet zal ook bemiddelingskantoren erkennen. Die moeten zoveel mogelijk de vraag en het aanbod matchen, om zoveel mogelijk mensen te bereiken. “We hopen dat deze bemiddelingskantoren - lokale besturen, Sociale Huizen en Rap op Stap kantoren - voldoende slagkracht krijgen en tijd en ruimte vrijmaken om mensen die moeilijk op vakantie kunnen, toch te sensibiliseren en naar een aangepaste vakantie te begeleiden. Het gaat immers niet enkel over het zoeken naar een geschikte bestemming, het gaat vaak ook over het boeken van de logies, het zoeken naar geschikt vervoer, de dagbesteding op het vakantieadres, enz.”, zegt Cathy Coudyser.

Organisaties die hun werking heel specifiek richten op het organiseren van vakanties met drempels (voor zieken, zorgbehoevenden, mensen met een beperking, mensen in armoede…) en aan een aantal andere voorwaarden voldoen krijgen een erkenning en komen in aanmerking voor subsidiëring. Na hoorzittingen in het Parlement werd maximaal rekening gehouden met de bekommernissen van de sector. Het gaat vooral over het minimum aantal deelnemers om in aanmerking te komen voor subsidies. De lat komt nu te liggen op minimum 100 deelnemers. Er is bovendien een overgangsmaatregel zodat organisaties die totnogtoe subsidies ontvingen die blijven ontvangen, in afwachting van het behalen van de nieuwe criteria. Het steunpunt Vakantieparticipatie van Toerisme Vlaanderen zal hen daarbij van nabij begeleiden. “We stellen immers voorop dat we de vakantieparticipatie met dit nieuwe decreet willen bevorderen. Daarnaast beseffen we dat maatwerk zeer belangrijk is”, aldus Cathy Coudyser.

Cathy Coudyser is tevreden: “Dit kader biedt kansen om meer mensen op vakantie te laten gaan en om het netwerk van partners met een sociaal engagement te versterken. We nemen zoveel mogelijk drempels weg. We gaan veel meer het bestaande aanbod bekend maken om het zo beter te koppelen aan de wensen van eenieder binnen de doelgroep. Ook dagattracties dragen daar zeker toe bij.”