Niet meer om de paar maanden naar arts voor nieuw voorschrift

15 april 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Medicijnen

Vandaag is het zo dat geneesmiddelen maar terugbetaald worden wanneer zij opgehaald worden binnen de 3 maanden nadat ze zijn voorgeschreven. De geldigheidsduur op zich blijft wel lopen. Concreet: wie na 2 jaar geneesmiddelen gaat ophalen bij de apotheek, kan ze in principe nog wel afhalen, maar krijgt ze niet terugbetaald. Dat zorgt op het terrein voor verwarring, zowel bij patiënten, artsen als apothekers. Daarom komt Kamerlid Yoleen Van Camp met een wetsvoorstel dat de geldigheids- én terugbetalingstermijn op één jaar plaatst voor geneesmiddelenvoorschriften: “Een pak duidelijker en eenvoudiger voor patiënt, arts en apotheker én het bespaart ook kosten, want vandaag moeten patiënten soms terug op consultatie voor de verlenging van een voorschrift.”

Wie chronisch medicatie neemt, kent het euvel. Om de paar maanden terug naar de huisarts voor een vervolgvoorschrift. Geneesmiddelenvoorschriften blijven immers wel geldig, maar worden maar terugbetaald als ze binnen de 3 maand opgehaald zijn. Als de arts het nodig acht om de patiënt om de paar maanden terug te zien, is dat geoorloofd, maar dat is niet altijd nodig.

In principe kan de arts dan “vooruitschrijven”, maar dan zit de patiënt met verschillende voorschriften en ontstaat er verwarring. Apothekers zien niet zelden patiënten die zich te vroeg bij de apotheek aandienen of met het verkeerde voorschrift bij de apotheker staan. Dit probleem zal in de toekomst nog verergeren door de vervanging van de papieren voorschriften door een scan van de eID bij de apotheek. De patiënt beschikt dan niet langer over een papieren voorschrift waarop hij de ingangs- en geldigheidsdatum kan aflezen. Bovendien begint die terugbetalingsperiode van 3 maand te lopen “vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand”. Een voorschrift dat werd geschreven op 20 maart geeft dus recht op terugbetaling wanneer het wordt opgehaald tot en met 30 juni.

De geldigheidsduur is onbeperkt, wat betekent dat een patiënt met een voorschrift van jaren geleden nog steeds medicatie kan ophalen, al wordt het dan niet terugbetaald. Daarom komt Van Camp met een wetsvoorstel dat de termijn van zowel geldigheid als terugbetaalbaarheid op één jaar brengt. Duidelijkheid, minder werk en een besparing voor patiënt, arts én apotheker. Wie tussendoor niet op controle moet, bespaart immers consultaties bij de arts louter om een voorschrift te verlengen, als dat niet nodig is. Maar als de arts het toch nodig acht om de patiënt sporadisch terug te zien, heeft hij toch nog altijd de vrijheid om dit op het voorschrift aan te duiden.