Niemand helpt Nederlandstalige wachtpost Terranova

26 juni 2015, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Wonen en werken in Brussel

“Het is schandalig dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) weigert de Nederlandstalige wachtpost Terranova financieel te ondersteunen nu het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV afhaakt”, aldus N-VA-parlementslid Liesbet Dhaene. “Als Terranova ophoudt te bestaan is er geen garantie meer voor Nederlandstalige eerstelijnszorg in Brussel. De VGC laat de Nederlandstalige patiënt in de steek.”

De komst van de nieuwe – zogezegd tweetalige – Garde Bruxelloise Brusselse Wachtdienst (GBBW), heeft tot gevolg dat Terranova financieel moeilijk nog kan overleven. De centrale wachtpost Athéna, van de Garde Bruxelloise Brusselse Wachtdienst (GBBW), ligt op amper 200 meter van Terranova vandaan en het RIZIV zou het daarom niet zien zitten om Terranova verder te ondersteunen. Ook de VGC wil Terranova niet ondersteunen, blijkt uit het antwoord van Bianca Debaets (CD&V) op de vraag van Dhaene.

Toch weigert Terranova om de Nederlandstalige patiënt in de kou te laten staan en wil ze openblijven tot op het moment dat wachtpost Athéna volledig tweetalig werkt. “De centrale wachtpost Athéna, die zogenaamd tweetalig is, garandeert geen Nederlandstalige dienstverlening”, zegt Liesbet Dhaene. “Terwijl Terranova in de praktijk een drietalige dienstverlening verleent”. Zonder financiële steun kan de Nederlandstalige wachtpost echter niet open blijven.

Na de Nederlandstalige wachtdienst moet nu ook de Nederlandstalige wachtpost in Brussel eraan geloven. Dit is een aderlating voor de Nederlandstalige eerstelijnszorg in Brussel”, besluit Dhaene teleurgesteld. “De toekomst ziet er somber uit nu de VGC Terranova niet financieel wil ondersteunen.”