Neem voedselveiligheid nu eens eindelijk serieus!

18 maart 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Dierenwelzijn, Voedselveiligheid, Justitie

Na het vleesschandaal bij Veviba, lijkt er nu ook een schandaal in de maak in het Kempische Olen naast Herentals. Over een exact relaas in het Olense bedrijf is nog weinig bekend: Een menselijke fout of fraude, dat moet verder uitgezocht worden. Een grondig gerechtelijk onderzoek dringt zich op. Er wordt immers NIET gesold met voedsel. De Vlaming pikt dit niet. Terecht.

“Het wordt tijd dat voedselveiligheid nu eens eindelijk serieus genomen wordt door én in de sector. Praktijken zoals die van de voorbije dagen zijn walgelijk te noemen”, zegt Kamerlid Renate Hufkens.

Conclusie is ook dat het FAVV haar rol ernstig moet nemen. Controles moeten proactiever, sneller en doortastender. Bovendien is er dringend nood aan een betere communicatie tussen de verschillende betrokken instanties (justitie, economische inspecties & Vlaamse inspectie) maar ook naar de consument. Regionaliseer de inspectiediensten. Vlaanderen heeft al bewezen dat het goed werk levert op vlak van controles op dierenwelzijn met minister Ben Weyts.

Ook de consument moet beseffen wat hij eet. “De voortdurende prijsdrukking en massaconsumptie leiden tot slechte kwaliteit. Dat is inmiddels meermaals aangetoond. Een pleidooi voor de zogenaamde “korte keten” (koop bij landbouwer) is hier belangrijk”, besluit Kamerlid en Herentals’ lijsttrekker Yoleen Van Camp.

Intussen kijken wij uit naar het rapport over de werking van het FAVV. Maar vragen we ons ook af waarom justitie zo traag reageerde nadat het FAVV hen op de hoogte bracht.