Nederlandstalige kinderopvang Brussel: tijd dringt voor regularisatie Nederlandstalige crèches in Brussel

5 december 2016, over deze onderwerpen: Kinderopvang, Wonen en werken in Brussel

Bij de invoering van het ‘nieuwe’ decreet kinderopvang in 2014 voldeden er 38 Nederlandstalige kinderopvanglocaties in Brussel niet aan de vereiste taalkennis. “Op 31 maart 2017 moet iedereen voldoen aan de taalnormen die zijn opgelegd in het decreet. Slechts 13 crèches komen daarvoor nog in aanmerking maar het is belangrijk dat zij voor de deadline voldoen aan de taalnormen. Nederlandstalige kinderopvang in Brussel is erg belangrijk voor de N-VA”, aldus Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans.

“Bij de opmaak van het decreet heb ik ervoor gestreden dat die taalvereisten werden opgenomen. Nu zien we dat van de oorspronkelijke 38 opvanglocaties die niet voldeden er nog maar 5 zijn die voldoen aan de taalregels en zich dus in regel brachten. Er zijn er 8 gestopt, 6 raakten na overname of fusie niet meer vergund en bij 2 werd de vergunning opgeheven. Er zijn dus nog 13 opvanglocaties die worden opgevolgd en in aanmerking komen om hun vergunning alsnog te verkrijgen. Zij hebben tot uiterlijk 31 maart 2017 de tijd om zich te regulariseren. Wij willen erop aandringen dat zij dit ook doen. Nederlandstalige kinderopvang in Brussel is voor ons cruciaal”, aldus Lies Jans, die voor de N-VA meeschreef aan het decreet kinderopvang en het aspect van de taalvereisten in dat decreet betonneerde. Zo moeten de verantwoordelijke en minstens één kinderbegeleider een actieve kennis van het Nederlands hebben.

“Gelukkig zijn het aantal vergunde plaatsen in de Nederlandstalige kinderopvang in Brussel wel nagenoeg gelijk gebleven”, vult haar Brusselse collega Liesbet Dhaene aan. “Er werd nochtans gevreesd dat er massaal zou overgelopen worden naar ONE, de Franstalige tegenhanger van Kind & Gezin. Dat blijkt dus niet het geval. Voor de invoering van het decreet waren er 6 934 vergunde plaatsen door K&G. Op 6 juni 2016 waren dat er 6 927. Een stagnatie, dus.”

Vlaams volksvertegenwoordiger en Brusselaar Karl Vanlouwe vindt het wel bizar dat minister Vandeurzen geen cijfers kon meegeven over Nederlandstalige kinderen in Brusselse crèches die door K&G worden gesubsidieerd. “Hoe kan je een beleid voeren als het aantal Nederlandstalige kinderen niet kent? Daar moet conform het onderwijs werk van worden gemaakt”, aldus Vanlouwe.