Nederland deelt onderzoeksresultaten pulsvisserij niet met Vlaanderen

15 februari 2019, over deze onderwerpen: Europees beleid, Visserij

Woensdag besliste het overleg tussen het Europees Parlement, de Europese Commissie en de lidstaten om een gedeeltelijk verbod door te voeren op de pulsvisserij. “Er werd door velen een volledig verbod gevraagd, maar sterk lobbywerk door Nederland leidde helaas tot een compromistekst die niet tot algemene tevredenheid stemt. Het is een tekst geworden waarmee de Nederlanders nog alle kanten uitkunnen", aldus Vlaams Parlementslid en visserijspecialiste Sabine Vermeulen.

Pulsvisserij is een visserijwijze die gebruikmaakt van kleine elektrische stroomstoten om vissen vanop de zeebodem in de visnetten te jagen. De huidige regels binnen de Europese Unie schrijven voor dat maximaal 5 procent van de vissersboten daarvoor gebruikt mag worden. Nederland zit evenwel ruim boven dat percentage, omdat de Nederlandse overheid teveel vergunningen heeft afgeleverd. Franse, Britse en Belgische vissers pleitten al langer voor een verbod op pulsvisserij. Omdat ze niet kunnen concurreren met Nederlandse vissers die met het pulsvissen veel meer vis kunnen vangen. Maar vooral omdat onvoldoende bewezen is dat er op lange termijn geen nadelige effecten zijn op de visbestanden en kleine organismen.

Europa wil daarom een gedeeltelijk verbod op pulsvisserij doorvoeren. Het akkoord zegt dat de helft (42) van het aantal Nederlandse ‘pulskorkotters’ hun vergunning dit jaar kwijt raakt en de andere helft mag doorvissen tot 1 juli 2021. Als uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de methode niet schadelijk is voor het milieu en de vissen, kan het verbod worden teruggedraaid. Het Europees Parlement moet het akkoord wel nog bekrachtigen.

"De beslissing van het overleg stelt teleur. Teveel Nederlandse pulsvissers mogen te lange tijd blijven doorvissen op een manier die nog niet bewezen heeft dat ze niet schadelijk is voor de visbestanden. Het Europees Parlement stemde in het verleden tegen de verdere mogelijkheid tot pulsvisserij. Het nieuwe akkoord dat ter bekrachtiging voorligt zet ditzelfde parlement een hak. Want als het weggestemd wordt, komt er helemaal geen regeling over de pulsvisserij. En dat terwijl de pulskormethode in principe nog steeds een niet toegelaten methode is waarvoor tijdelijke uitzonderingen werden toegelaten", zegt Vlaams Parlementslid Sabine Vermeulen.

"Vooral de piste van nieuw wetenschappelijk onderzoek laat de deur op een kier staan voor de Nederlandse pulsvissers. Vlaanderen vroeg in het verleden de resultaten op van het onderzoek dat Nederland voert, maar deze resultaten worden niet gedeeld. Dat deelde toenmalig Vlaams minister voor Visserij, Joke Schauvliege, me mee in het Vlaams Parlement", aldus Vermeulen. "Als Nederland wil aantonen dat er geen probleem is, dan moet het zijn onderzoeksresultaten nu op tafel leggen. En extern laten doorlichten door neutrale wetenschappers.”