N-VA zet in op basisonderwijs meisjes in ontwikkelingslanden

Het federaal parlement heeft unaniem een resolutie goedgekeurd die de regering aanbeveelt om meer te investeren in onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden. N-VA-Kamerlid en initiatiefneemster An Capoen is tevreden: “Met deze resolutie willen we de nadruk leggen op de cruciale rol van onderwijs voor jonge meisjes. Maak de meisjes sterk, want zij versterken op hun beurt hun maatschappij.”

Met deze resolutie vraagt het parlement aan de regering om meer middelen te voorzien voor de onderwijssector in de Belgische bilaterale programmaportfolio met onze partnerlanden. Samen met Plan België zet An Capoen reeds enkele jaren haar schouders onder dit project.

Studies tonen aan dat als je de rol van de vrouw in landen versterkt, ze op hun beurt hun maatschappij en het Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld versterken in hun land. Om het in de woorden van vrouwenrechtenactiviste Lyric Thompson, Senior Policy Manager aan het International Center for Research on Women (ICRW), te zeggen: “When girls are allowed to be girls, everybody wins”.

In partnerlanden van de Belgische ontwikkelingssamenwerking zoals Niger en Benin staan onderwijsindicatoren in het rood: de kwaliteit en de capaciteit zijn ondermaats, meisjes vallen te vroeg uit en er is te weinig geld om goede leerkrachten aan te trekken. “Onderwijs is één van de belangrijkste middelen om een ontwikkelingsland vooruit te helpen, daarom is deze resolutie zo belangrijk”, zegt Capoen.

De resolutie kwam tot stand na een lange reeks initiatieven. Een studiereis naar Cambodja in 2015 was het startschot en enkele maanden geleden was er opnieuw een ronde tafel van Plan België met vrijwillig ambassadeur Koen Wauters. An Capoen kon voor dit parlementair initiatief rekenen op een kamerbrede steun.