N-VA zeer tevreden met omzetting IORP II-richtlijn

31 augustus 2018, over deze onderwerpen: Pensioenen, Europees beleid, Europees Parlement, Europese Commissie

Vrijdag 31 augustus 2018 heeft minister Bacquelaine een voorontwerp van wet voorgelegd aan de ministerraad die als voorwerp heeft de omzetting van de richtlijn IORP II betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op de instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP). Deze wet regelt de omzetting van de Europese richtlijn voor de pensioenfondsen in de 2e pijler.

De Europese lidstaten en het Europees Parlement bereikten eind juni 2016 een akkoord over de pensioenfondsenrichtlijn. De nieuwe richtlijn voorziet nieuwe bepalingen inzake grensoverschrijdend beheer en een nieuw wettelijk kader omtrent governance.

De N-VA is zeer tevreden met de omzetting van de richtlijn. Kamerlid Daphné Dumery had al via mondelinge vragen gepolst naar de wetgeving die de Europese richtlijnen zal uitvoeren. Daphné Dumery: “Het is belangrijk voor de sector en voor de aangeslotenen dat er nu zekerheid is en dat men weet dat de maatregelen op tijd van kracht zullen zijn.” De N-VA wil de 2e pijler versterken om zo, samen met een sterke 1e pijler, de levenstandaard op peil te houden na pensionering. Een 2e pijler via een pensioenfonds is daar een zeer geschikte manier voor.

“Het is essentieel dat België op tijd klaar is met de omzetting”, aldus Dumery. “Dit land heeft als eerste de IORP I-richtlijn van 2003 omgezet. We hebben daarmee een aantrekkelijk prudentieel kader voor pensioenfondsen gecreëerd om België te kiezen als vestigingsplaats. De pan-Europese pensioenfondsen zijn een succes in België, we moeten ervoor zorgen dat we een gastland voor pan-Europese pensioenfondsen blijven.”