N-VA wil wettelijk kader voor insurance underwriters

16 februari 2019, over deze onderwerpen: Economie, Financiën

Kamerlid Rita Bellens dient een wetsvoorstel in om te komen tot een regelgevend kader voor ‘insurance underwriters’, een specifieke groep van verzekeringstussenpersonen. Het gaat om een tekst die eerder door de voormalige minister van Financiën Johan Van Overtveldt en huidig minister van Economie Kris Peeters was uitgewerkt, maar door de val van de regering niet meer op de ministerraad was geraakt.

Op vandaag zijn reeds heel wat activiteiten van verzekeringstussenpersonen geregeld, bv. die van verzekeringsmakelaars of -agenten. Dat geldt echter nog niet voor zogenaamde ‘insurance underwriters’ of ‘gevolmachtigde onderschrijvers’. Dit zijn verzekeringstussenpersonen die in naam en voor rekening van verzekeringsmaatschappijen optreden om bepaalde risico’s in te schatten en de premie te berekenen. Vaak gaat het om nichemarkten, zoals bv. maritieme verzekeringen. Anders dan gewone makelaars hebben zij zelf de bevoegdheid om risico’s te accepteren en dus ook de bevoegdheid om de polisvoorwaarden en de premie te wijzigen.

Hoewel deze activiteiten in ons land op zich reeds bestaan, is het regelgevend kader nog niet geheel duidelijk, in tegenstelling tot bv. Nederland, Luxemburg of het Verenigd Koninkrijk. “Dit kost ons land punten voor insurance underwriters die door de brexit hun activiteiten veilig willen stellen op het continent”, aldus Bellens. “Het is dus belangrijk dat we de aantrekkelijkheid van ons land verhogen door eveneens een rechtszeker kader te kunnen aanbieden.” Door de brexit dreigen insurance underwriters immers geen toegang meer te hebben tot de Europese verzekeringsmarkt. Hierdoor wijken zij nu vaak uit naar Nederland of Luxemburg.

Binnen de regering-Michel I werd hier nochtans aan gewerkt. Zo was het N-VA-minister Johan Van Overtveldt die de grote verzekeringsmakelaar Lloyd’s naar Brussel heeft gehaald. Het was ook hij die samen met zijn toenmalige collega Kris Peeters de tekst voor een wetsontwerp had uitgewerkt. Door de val van de regering was dit echter niet meer op de regeringstafel geraakt.

“Wij nodigen de andere fracties in het parlement nu uit om samen de aantrekkelijkheid van ons land verder te verhogen door dit wetsvoorstel te steunen”, zo besluit Bellens.