N-VA wil volledige Grondwet voor herziening vatbaar verklaren

12 maart 2019, over deze onderwerpen: Zesde staatshervorming, Confederalisme, Wonen en werken in Brussel

De N-VA wil de volledige Grondwet voor herziening vatbaar verklaren, dat verklaarden Peter De Roover en Karl Vanlouwe, respectievelijk fractievoorzitter voor de N-VA in Kamer en Senaat, tijdens een persconferentie deze ochtend. “Wij willen alle opties openhouden voor de kiezer. Elk Grondwetsartikel dat niet voor herziening vatbaar verklaard wordt, vormt immers een potentiële blokkering voor de volgende 5 jaar.”

“Francis Fukayama zei eerder nog: ‘België is een raar geval dat nooit één nationale identiteit zal hebben’. Bovendien wordt dit gebrek aan een Belgische nationaliteit niet door een wet of decreet van een of andere overheid afgedwongen. Het is een feit dat wij als politici dagelijks vaststellen,” leidde Peter De Roover in. “Ook de verschillende visies in Noord en Zuid over hoe we onze samenleving moeten indelen, zijn niet door Bart De Wever uitgevonden, maar zijn democratische feiten die meer en meer duidelijk werden vanaf het ogenblik dat het algemeen stemrecht werd ingevoerd.”

“In het verleden bestond de standaardoplossing voor communautaire problemen er in ze steevast te ontkennen. Wij vinden dat vandaag een laffe houding, wij vonden dat ook in 2014 een laffe houding. Wij hebben toen het communautaire niet in de koelkast gestoken, maar vonden toen geen bondgenoten om het er mee uit te halen”, zei Peter De Roover.

In 2014 hadden we dus de keuze: of alleen achter blijven met ons Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme of ons gaan bemoeien met België. Wij hebben voor het tweede gekozen en hebben een aantal mooie zaken gerealiseerd met Michel I, maar de structuur van België met al haar fouten blijft. Denk bv. maar aan het beleid in de gezondheidszorg of de vele belangenconflicten. Het is voor iedereen duidelijk dat de huidige structuur niet werkt. Het is dan ook noodzakelijk om die structuur aan te pakken.

Essentie Vlaamse resoluties dode letter
“De Vlaamse resoluties van 20 jaar geleden vormen een goed ijkpunt om te kijken wat er gerealiseerd is op het vlak van staatshervorming en wat niet,” zegt Karl Vanlouwe. “Er is inderdaad al wat gerealiseerd is, maar ook na de zesde staatshervorming blijft de essentie van de Vlaamse resoluties: efficiënt bestuur, coherente bevoegdheidspakketten, dode letter.”

Daarnaast blijft Brussel een structureel malgoverno met een te veel aan niveaus en politici. Ook de Senaat die de jongste legislatuur 200 miljoen kostte voor een handvol boekvoorstellingen en informatieverslagen, wordt beter afgeschaft.

Opties van de kiezer niet beperken
“Wij willen de keuze van de kiezer niet op voorhand beperken door nu de grondwet niet voor herziening vatbaar te verklaren. Het komt dit parlement niet toe om de keuzes van de kiezer en het volgende parlement op voorhand te beperken door elke mogelijke herziening van de Grondwet te blokkeren”, aldus De Roover en Vanlouwe. “Daarom zullen wij in de Kamer en Senaat een tekst indienen om de hele grondwet voor herziening vatbaar te verklaren. Het lijkt ons logisch dat de ontslagnemende regering voor wat betreft de artikelen die een meerderheid halen in beide assemblees, zich als notaris gedraagt, zonder zich hier actief in te mengen.”