N-VA wil pleegkinderen langer in hetzelfde gezin

15 september 2016, over deze onderwerpen: Pleegzorg en adoptie

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) heeft een aantal voorstellen klaar in het Vlaams Parlement om de pleegzorg in Vlaanderen bij te sturen. “Vijf jaar na de vorige hervorming in het Vlaams pleegzorglandschap, blijkt dat in het werkveld een aantal kleinere problemen blijven bestaan. Die wil ik als Vlaams volksvertegenwoordiger én als pleegouder wegwerken”, klinkt het bij Parys.

Parys wil dat het in de toekomst mogelijk is dat pleegkinderen tot de leeftijd van 13 jaar in hetzelfde gezin kunnen verblijven. “Dat is nodig voor de zekerheid en structuur in het leven van de jongste kinderen. Ze hebben stabiliteit en zekerheid broodnodig. Nu wordt een pleegouder om de drie jaar geëvalueerd, wat een sterk gevoel van onzekerheid met zich mee kan brengen ondanks het feit dat in veel gevallen de bestaande pleegzorgsituatie verlengd zal worden”, aldus de Vlaamse volksvertegenwoordiger.

25 jaar
De voorstellen van Parys worden gebundeld in een conceptnota, die ingediend werd in het Vlaams Parlement. Een van die andere voorstellen is om de maximale leeftijd voor pleegzorg op te trekken tot de leeftijd van 25 jaar. “Vandaag is pleegzorg slechts mogelijk tot 21 jaar. Voor studerende jongeren is dat een probleem, omdat ze dan tijdens hun studententijd al op eigen benen moeten staan, terwijl andere jongeren daar niet toe verplicht worden. Die ongelijkheid willen we met deze eenvoudige en duidelijke voorstellen wegwerken”, aldus nog Parys.