N-VA wil overuren van mensen die blijven werken tijdens coronacrisis minder belasten

30 april 2020, over deze onderwerpen: Economie, Werken, Belastingen, Financiën

Sinds 1 januari 2019 en tot en met 31 december 2020 kan een werknemer per jaar 180 gepresteerde overuren laten uitbetalen aan een fiscaal gunstiger tarief en dit zowel voor de werknemer als de werkgever. De N-VA wilt dit optrekken tot 360 uren. N-VA-Kamerlid Jan Spooren heeft hiervoor gepleit in De Ochtend op Radio 1: “Op die manier geven we zuurstof aan die sectoren en instellingen, alsook hun werknemers, die vandaag in de coronacrisis heel wat exceptioneel extra werk moeten verrichten, denk bijvoorbeeld aan de mensen in onze zorginstellingen.”

Het fiscaalvriendelijk regime is zowel voor de werknemer als de werkgever een duw in de rug in deze moeilijke omstandigheden. De werknemers krijgen een belastingvermindering op de overuren die ze presteren en de werkgevers moeten een gedeelte van de bedrijfsvoorheffing voor deze overuren niet doorstorten aan de fiscus. “Het lijkt me niet meer dan normaal dat mensen die in de frontlinie van deze crisis werken niet nog eens fiscaal benadeeld worden, integendeel we moeten de mensen die zijn blijven werken belonen”, aldus Spooren. “Bovendien geven we op een verstandige manier een economische stimulans aan bedrijven, wat hen in deze barre tijden meer zuurstof moet geven”, vervolgt Spooren.

Concreet zal de werknemer een korting van 57 tot 67 procent krijgen op de belasting die normaal betaald zou moeten worden. Voor de werkgever gaat het om een korting tussen 32 procent en 41 procent.

De voorgestelde regeling richt zich naar alle bedrijven en instellingen, die aan de slag zijn gebleven of straks terug aan de slag gaan. “Voor het zorgpersoneel in onze instellingen moet die voor een hart onder de riem zorgen”, zegt Spooren.

“De coronacrisis heeft een enorme impact op onze economie, hoe groot die uiteindelijk zal zijn is koffiedik kijken. We moeten ervoor zorgen dat we slimme economische en fiscale maatregelen treffen die de hardwerkende Vlaming belonen en het kapitaal van onze bedrijven vrijwaren”, zegt Jan Spooren. “We moeten de mensen aansporen om gezond en veilig te werken, onze economie moet terug beginnen draaien want dat is de enige manier om een sterke en performante gezondheidszorg te behouden”, besluit Spooren.