N-VA wil opkomstplicht ook federaal zien verdwijnen

24 oktober 2019, over deze onderwerpen: Politiek, Democratie

Het Vlaams regeerakkoord schaft de opkomstplicht af op lokaal en provinciaal niveau. Kamerlid Wim Van der Donckt vindt dat de opkomstplicht ook op federaal niveau mag verdwijnen.

In België kennen we opkomstplicht: opdagen is verplicht, de stemming niet. Bij de jongste federale verkiezingen gingen echter 1,25 miljoen stemmen ‘verloren’ door afwezigheid (9,99 procent) of door een ongeldige/blanco stem (6,07procent). Geen enkele thuisblijver werd bestraft.

“Wat is dan nog de waarde van deze juridische plicht?”, vraagt Kamerlid Wim Van der Donckt zich af. Van der Donckt heeft intussen verschillende wetsvoorstellen (her)ingediend die een einde moeten maken aan de verplichting. Om de wetsaanpassing mogelijk te maken is een herziening van artikel 62 van de Grondwet noodzakelijk.

“Het afschaffen van de opkomstplicht zal volgens mij net leiden tot een versterking van de democratie, want elke politicus zal verplicht zijn de kiezer inhoudelijk te overtuigen om zijn of haar stem uit te brengen. De afschaffing zal ook de kwalijke praktijk van het ronselen van volmachten uit de wereld helpen”, besluit Wim Van der Donckt.