N-VA wil lijkschennis strafbaar maken

28 december 2017, over deze onderwerpen: Justitie

Naar aanleiding van recente voorvallen op een kerkhof in Brugge dienen volksvertegenwoordigers Koenraad Degroote en Sophie De Wit een wetsvoorstel in om ook lijkschennis strafbaar te maken. Twee grafdelvers werden betrapt met foto’s van overledenen op hun gsm.

"Dit is oneerbiedig ten opzichte van de overledenen en hun familie", reageert volksvertegenwoordiger Degroote geschokt. Op dit ogenblik is het strafrechtelijk moeilijk aan te tonen is dat zij grafschending hebben gepleegd. "Zo werd in 1998 bijvoorbeeld nog een persoon vrijgesproken na lijkschending van tientallen kinderlijkjes, omdat het simpelweg niet strafbaar was. Het is dus hoog tijd om de wet van 1867 aan te passen", aldus de volksvertegenwoordiger.

Van oudsher wordt een bijzonder eigendomsrecht van de familie op het stoffelijk overschot van een familielid erkend, zodat ook het ongevraagd nemen van foto‘s de nagedachtenis van de overledene schendt. Nabestaanden hebben het recht dat hun dierbare overledenen met respect worden behandeld. Bovendien worden overledenen in toenemende mate beschouwd als dragers van rechten, met name van persoonlijkheidsrechten.

In een aantal gevallen is het wel verantwoord om handelingen te stellen op stoffelijke overschotten, onder andere in de begrafenis-, de medische en wetenschappelijke sector. Deze professionele handelingen zullen uiteraard niet onder de strafwet vallen.