N-VA wil komaf maken met onverdoofd slachten

8 april 2011

In Nederland wil een ruime meerderheid in het parlement  het onverdoofd ritueel slachten verbieden. Bij ons mag het - als het om godsdienstige redenen gebeurt - nog wél. N-VA-Kamerlid Flor Van Noppen diende een wetsvoorstel in dat ook hier komaf  maakt  met deze praktijk. Hij zal proberen er alsnog een meerderheid voor te vinden.

In het voorstel van Van Noppen wordt het artikel uit de dierenwelzijnswet geschrapt dat bepaalt dat "dieren die in een slachthuis geslacht worden, niet moeten verdoofd worden, als ze geslacht worden volgens speciale methoden die vereist zijn voor religieuze riten …"

Flor Van Noppen: "Het onverdoofd slachten is dus zeer eenvoudig te verbieden. Het volstaat de uitzondering voor rituele slachtingen uit de dierenwelzijnswet  te schrappen. Uit onderzoek blijkt trouwens dat ook de helft van de Belgische moslims positief of neutraal staat tegenover een verdoving van de dieren voor de slachting."

Wijdverspreid misbruik

Uit dossiers van GAIA blijkt dat slachthuizen om economische redenen nogal soepel omspringen met het begrip 'rituele slachting'. Bijna elk schaap en een vijfde van alle kalveren in ons land wordt ritueel geslacht. "Dit misbruik moet stoppen. We kunnen als maatschappij niet langer aanvaarden dat dieren op een dergelijke manier aan hun einde komen", zegt Flor Van Noppen, die zijn collega's in de Kamer oproept om het Nederlandse voorbeeld te volgen en zijn voorstel te steunen.

Onze vleesproductie vraagt uiteraard dat dieren worden gekweekt, vervoerd en geslacht: het is de enige manier om vlees op ons bord te krijgen. Dit proces wordt terecht aan zeer strenge regels onderworpen om het zo diervriendelijk mogelijk te houden. Dat er uitzonderingen bestaan voor het onverdoofd slachten van dieren, om welke reden dan ook, is in strijd met alle inspanningen op dit vlak. "In de meeste Europese lidstaten is het trouwens al lang verboden. Dat ook Nederland dit nu verbiedt, moet ons tot nadenken stemmen", besluit Van Noppen.