N-VA wil juridische onzekerheid weg uit belangrijk voorstel rond schuldindustrie

19 december 2019, over deze onderwerpen: Ondernemen

Kamerlid Anneleen van Bossuyt zal deze namiddag in de plenaire vergadering een advies van de Raad van State Een bijzonder adviesorgaan en administratief rechtscollege, opgericht in 1946. Zijn belangrijkste bevoegdheid is het schorsen en vernietigen van administratieve rechtshandelingen die strijdig zijn met de geldende rechtsregels. Als hoogste administratief rechtscollege zijn zijn uitspraken bindend. De Raad is ook cassatierechter voor beroepen tegen de uitspraken van de lagere administratieve rechtscolleges. Daarnaast geeft de Raad van State advies op wetgevend en reglementair gebied. Raad van State vragen over het wetsvoorstel rond de schuldindustrie. “Het voorstel is wat ons betreft nog niet rijp voor een stemming. De tekst zoals hij nu voorligt is juridisch nog niet uitgepuurd en zorgt voor onnodige administratieve lasten voor de kmo’s.”

Het wetsvoorstel rond de schuldindustrie moet ervoor zorgen dat schulden door verloop van tijd geen disproportionele bedragen aannemen. “De tijd dat kleine facturen van 15 euro zouden kunnen aandikken tot honderden euro’s, die is binnenkort voorgoed voorbij en dat steunen wij ook voor de volle 100 procent”, zegt Anneleen Van Bossuyt. Maar voorlopig bevat het wetsvoorstel nog teveel juridische onduidelijkheden. Volgens de huidige tekst zou je bijvoorbeeld in een restaurant kunnen eisen dat ze een factuur opmaken die je pas na 20 dagen krijgt en waarvoor je dan nog eens 10 dagen tijd krijgt om te betalen. “De basisgedachte van de wet is goed, maar we moeten vermijden dat we door te snel te werken perverse effecten creëren voor onze kmo’s en de consumenten”, zegt Van Bossuyt.

Wat ons betreft is het parlementair proces nog niet voorbij, daarom zal ik straks in de plenaire vergadering steun vragen om het voorstel te sturen naar de Raad van State. “Het juridisch advies zal ons in staat stellen om de juridische onzekerheden weg te werken en ervoor te zorgen dat er geen abnormale administratieve lasten op de kmo’s worden gelegd”, besluit Van Bossuyt.