N-VA wil inklimming in vrachtwagens strafbaar stellen

22 oktober 2019, over deze onderwerpen: Migratie, Asiel, Politie, Justitie

Christoph D’Haese en Theo Francken dienen een nieuw voorstel in om inklimming in vrachtwagens door transitmigranten te bestraffen. Ze willen de nodige hefbomen aan justitie en politie aanreiken om krachtdadig te kunnen optreden bij een brexit.

Nog steeds veel te veel illegale transitmigranten willen op illegale manier de oversteek naar Groot-Brittannië maken. In West-Vlaanderen alleen al worden in 2019 gemiddeld ongeveer 90 illegale transitmigranten per week aangetroffen door de politiediensten. De kost van de illegale transmigratie voor de West-Vlaamse economie is enorm. Zo spreekt 35 procent van de bedrijven in Zeebrugge van een schade tussen de 100.000 en meer dan 3 miljoen euro. Met een no-deal brexit die mogelijks op ons afkomt waarschuwt Brugs parlementslid Maaike De Vreese dat er meer moet gebeuren om de Vlaamse havens en snelwegparkings te beveiligen tegen transmigranten: “We tasten nog steeds in het duister over de gevolgen van een eventuele no-deal brexit. Dat betekent dat vrachtwagens in de haven van Zeebrugge en elders langer gaan stilstaan door douanecontroles. Zo krijgen transitmigranten veel meer tijd om zich te verstoppen in vrachtwagens en zo het Kanaal over te steken.”

Het was de N-VA-fractie die vorige legislatuur het initiatief nam om het binnendringen in havengebied strafbaar te stellen. De N-VA wil nu het ontradingseffect nog versterken en politie en justitie meer mogelijkheden en slagkracht geven in de strijd tegen de illegale transmigratie, door de inklimming in vrachtwagens buiten het havengebied strafbaar te stellen. Parlementslid Christoph D’Haese: “Ook op de snelwegparkings en buiten de havens moeten onze diensten kunnen optreden. Door hier een strafbaarstelling aan te koppelen van 1 jaar, wordt de voorlopige hechtenis en een effectieve strafvervolging een mogelijkheid. Wat een belangrijk afschrikwekkend element zal zijn in de strijd tegen mensensmokkel.”

“Het is onze taak als parlement om al het mogelijke te doen om chaos in onze zeehavens te vermijden bij een no-deal brexit”, besluit D’Haese. “Daarom is het beter om nu proactief op te treden in plaats van te wachten tot dit probleem opnieuw boven onze hoofden groeit.”