N-VA wil evenwichtige en krachtdadige hervorming van het jeugdrecht en gaat voor verantwoordelijkheidsmodel

29 september 2016, over deze onderwerpen: Minderjarigen, Veiligheid, Politie, Justitie

Vlaams volksvertegenwoordiger Lorin Parys (N-VA) presenteerde vandaag de N-VA-visie voor een nieuw jeugdsanctierecht. Belangrijkste speerpunten daarbij zijn: meer focus op de verantwoordelijkheid van de jongeren en meer aandacht voor het slachtoffer. Parys wil daarbij de zogenaamde ‘wieg-tot-gevangenis’-trajecten verbreken.

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de bevoegdheid over het jeugdsanctierecht overgeheveld naar de Vlaamse Gemeenschap. Parys wil daar gebruik van maken voor een grondige bijsturing. “Jongeren die criminele daden gesteld hebben moeten beseffen dat ook zij verantwoordelijk dragen voor hun daden, en de gevolgen ervan”, aldus Parys. “We moeten naar een maatschappij die op een duidelijke wijze reageert op jongeren die de norm overschrijden. De sanctie die wordt opgelegd is altijd afhankelijk van de ernst van de feiten en de maturiteit van de dader. Daarnaast willen we ook het slachtoffer centraler stellen, door te benadrukken dat de dader de schade aan het slachtoffer en de maatschappij moet herstellen.” Dat betekent evenwel niet dat we geen hulp meer verlenen aan de dader. Parys: “We kiezen voor een scheiding tussen de sanctie voor de jeugddelinquent en de hulpverlening aan de dader. We stellen voor om te praten over ‘Jeugdrecht’ wanneer we het hebben over de combinatie van beide.”

Wetenschappelijke basis
Het nieuwe jeugdsanctierecht moet voor de N-VA geschoeid worden op een wetenschappelijke basis. “Zo willen wij een interventiedatabank die duidelijk maakt welke sancties werken en een sterke monitoring van recidive. Vandaag weten we simpelweg niet welk effect het beleid heeft, laat staan dat we weten of jongeren op latere leeftijd nog feiten plegen”, vertelt Parys.

Verder wil de N-VA’er nog een aantal specifieke maatregelen zoals een hervorming van het systeem van uithandengeving, de jeugdgevangenis van Tongeren sluiten en de invoering van een ouderstage om ook ouders te betrekken. “Ook belangrijk: we willen een specifieke aanpak voor radicaliserende jongeren, veelplegers en minderjarige delictplegers met psychische problemen”, zegt Parys.

Al de voorstellen zullen binnenkort in het Vlaams Parlement besproken worden, zodat zo snel mogelijk een Vlaams jeugdsanctierecht op poten kan worden gezet. “We zijn er immers van overtuigd dat het herdenken van het jeugdsanctierecht volgens deze principes tot meer rechtvaardigheid, veiligheid en minder recidive zal leiden”, aldus Parys.

Elektronisch Toezicht
Ook wil de N-VA de mogelijkheid voorzien om elektronisch toezicht te gebruiken als volwaardige straf in het jeugdsanctierecht. Daar zijn wel enkele belangrijke criteria bij te maken, zegt Parys. “Het is de bedoeling dat enkelbanden enkel in uitzonderlijke gevallen en bij ernstige feiten worden gebruikt. Ten tweede mag elektronisch toezicht alleen toegepast worden in de fase ten gronde. En ten slotte blijft het de jeugdrechter die de beslissing neemt na advies van sociale dienst van de jeugdrechtbank en na het horen van het parket.”

“Het elektronisch toezicht kan in bepaalde gevallen voorkomen dat jongeren worden opgesloten in gemeenschapsinstellingen. Dat maakt de herintegratie gemakkelijker voor de jongere want hij of zij kan thuis blijven wonen en naar zijn vertrouwde school blijven gaan. Bovendien bestaat huisarrest momenteel al als maatregel. Elektronisch toezicht kan het werk van de politie, die nu tijdens patrouilles het huisarrest moet controleren, dus verlichten”, besluit Parys.