N-VA wil einde maken aan laattijdige betalingen

27 december 2017, over deze onderwerpen: Economie, Ondernemen, Financiën

Kamerlid Johan Klaps dient een wetsvoorstel in om betalingstermijnen tussen ondernemingen aan te scherpen. Hij volgt hiermee een recent Nederlands voorbeeld. De maximale betalingstermijn wordt zestig dagen. Dit moet een einde stellen aan enkele misbruiken, wat de liquiditeitspositie van onze kmo’s moet verbeteren en moet zorgen voor meer jobs.

Wettelijk gezien moeten facturen binnen de dertig dagen betaald worden. Contractueel kan je daar van afwijken, maar door achterpoortjes in de wet lopen die termijnen vaak op tot 90 of zelfs 120 dagen. Twee derde van de ondernemingen in dit land geven toe betalingstermijnen te aanvaarden die langer zijn dan wat zij comfortabel vinden. Vooral grote ondernemingen blijken hierop aan te dringen.

Johan Klaps, federaal volksvertegenwoordiger: “Het gevolg van deze laattijdige betalingen is dat onze kmo’s geconfronteerd worden met een gebrek aan liquiditeit, zelf betalingen uitstellen en waardoor uiteindelijk een ‘uitstelketen’ ontstaat, wat heel ons economische weefsel aantast. Nochtans geven ondernemingen aan sneller personeel aan te werven, indien zij sneller betaald zouden worden. Met dit wetsvoorstel sluiten we de achterpoortjes en zorgen we voor meer investeringen en meer jobs.”

Ook de overheid zelf kan hiertoe haar steentje bijdragen. Zo kan zij er vooreerst voor zorgen dat de bestaande wet beter bekend is. Nu blijkt dat slechts 31 procent van de ondernemingen deze wet kennen. Daarnaast heeft de overheid een voorbeeldfunctie. Zij is dus de eerste die haar facturen tijdig moet betalen.