N-VA wil einde aan faciliteiten in Bever

18 februari 2018, over deze onderwerpen: Lokale overheid, Nederlands in de Rand, Politie, Justitie

Kamerleden Kristien Van Vaerenbergh en Peter De Roover stellen voor om de taalfaciliteiten in Bever af te schaffen. Die faciliteiten verhinderen immers dat de gemeente Bever (2 205 inwoners) kan fuseren met zijn Pajotse buren (zoals Roosdaal, Lennik, Gooik, Pepingen, Galmaarden en Herne). Daardoor mist Bever de voordelen van een schaalvergroting en loopt het een schuldkwijtschelding mis van maximum 1 miljoen euro.

Bever is een Vlaamse gemeente, waar de bestuurstaal het Nederlands is. In 1963 werden de taalfaciliteiten in het leven geroepen om Franstaligen toe te laten geleidelijk het Nederlands over te nemen. “Maar op die zogenaamde ‘overgangsmaatregel’ zit na 55 jaar wel wat sleet”, stelt Peter De Roover.

De taalfaciliteiten hebben ook een negatieve impact hebben op het budget van de gemeente: “Zo een kleine gemeente is absoluut niet efficiënt want kleine gemeenten hebben grotere kosten om te voorzien in de behoeften van hun burgers. Zo moet Bever ook verplicht voorzien in een OCMW, in personeel voor het afleveren van identiteitskaarten of rijbewijzen, in onderhoud van het openbaar domein... Allemaal taken die goedkoper kunnen moest Bever kunnen fuseren met buurgemeenten”, zegt Kristien Van Vaerenbergh.

Ook de politiezone Pajot waartoe Bever behoort ondervindt nadelen van de faciliteiten: een minimumaantal personeelsleden moet immers verplicht tweetalig zijn. De vrederechter van het kanton waarvan Bever deel uitmaakt dient ook tweetalig te zijn en is dus verplicht een taalexamen af te leggen.

Het Kamerlid stelt ook duidelijk dat een eventuele afschaffing van de taalfaciliteiten geen afbreuk doet aan het recht op het vrij gebruik van de taal in privézaken. “Bever stelt zich trouwens zeer hoffelijk op ten aanzien van anderstaligen”, besluit Van Vaerenbergh.