N-VA wil eenzaamheid en sociaal isolement vanop lokale niveau aanpakken

16 april 2018, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Welzijn, Lokale overheid, Minderjarigen, Ouderenzorg

Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever en Vlaams Parlementslid Lorin Parys stelden op maandag 16 april in Antwerpen een visienota voor rond de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. De nota omvat onder meer een ideeënbundel met lokale initiatieven om mensen uit hun sociaal isolement te halen. “We willen dat het lokale beleidsniveau een structureel werkpunt maakt van de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement. Als gemeenschapspartij willen we dat iedereen meekan”, aldus Bart De Wever.

“Uit onderzoek van KUL-IPSOS-Koning Boudewijnstichting blijkt dat vier op de tien Antwerpse ouderen aangeeft zich eenzaam te voelen. Maar ook verrassend veel jongere mensen geven aan dat ze zich vereenzaamd of sociaal geïsoleerd voelen. Dat zijn cijfers die je als burgemeester van deze prachtige stad toch even doen stilstaan. Hoe komt dit? Wat zijn de oorzaken, wat zijn de gevolgen? En vooral, wat kan ik daar als burgemeester aan doen?”, stelt Bart De Wever.

Taboe
“En dan komt je tot de vaststelling dat dat niet zo eenvoudig is. Zeggen dat je als burgemeester eenzaamheid uit je stad gaat bannen, is utopisch. Want eenzaamheid is een complexe materie, ook omdat het een subjectief begrip is en verschillende gezichten heeft. Daarenboven is het vaak een taboe. We praten er niet graag over, zeker niet als het ons zelf overkomt. En de cijfers duiden ook aan dat we voorbij bepaalde clichés moeten kijken: eenzaamheid is geen typisch verschijnsel bij ouderen, het komt bij alle leeftijdscategorieën voor.”

Probleem samen aanpakken en er lokale kerntaak van maken
“1.625.000 Vlamingen voelen zich regelmatig eenzaam, zegt de bovenvermelde studie. Het gaat dus om véél mensen maar ook om grote gevolgen: Knack schrijft zelfs dat chronische eenzaamheid even schadelijk is voor je gezondheid als het roken van 15 sigaretten per dag”, zegt Vlaams Parlementslid Lorin Parys, die de problematiek op de agenda zet.

“Om dat aan te pakken kijken we dan ook in de eerste plaats naar de gemeenschap zelf. Om mensen uit hun isolement te halen, heb je andere mensen nodig. De politiek kán daar wel degelijk een handje bij helpen, door lokale projecten op te starten of te ondersteunen die ons kostbare sociale weefsel versterken. Daarom hebben we meer dan 40 goede praktijkvoorbeelden verzameld en gebundeld in een toolkit. Die verspreiden we vandaag onder alle N-VA-afdelingen. We verwijzen naar enkele mooie praktijkvoorbeelden, zoals in Aalst, Izegem, Arendonk en Antwerpen, waar we lokale projecten hebben opgezet die vooral door inwoners worden voortgestuwd.”

Met haar visienota en ideeënbundel wil de N-VA de lokale besturen een duwtje in de rug geven om van de aanpak van eenzaamheid en sociaal isolement een lokale kerntaak te maken. “Het lokale bestuursniveau is daar het beste voor geschikt. Het staat het dichtste bij de mensen. Als echte gemeenschapspartij wil de N-VA daar werk van maken”, zegt Parys.

In het Vlaams Parlement dient de N-VA een conceptnota in waarin ze pleit voor een Vlaamse strategie die steden en gemeenten ondersteunt en het opzetten van een interventiedatabank voor de lokale besturen. Parys: “Zo’n databank geeft op basis van wetenschappelijke inzichten aan welke projecten echt werken. Zo hoeft elke gemeente het warm water niet opnieuw uit te vinden.” Daarnaast wil Parys nieuwe experimenten rond eenzaamheid stimuleren door gebruik te maken van sociale impact obligaties. “En tenslotte vertrekt er ook een uitnodiging naar de andere politieke partijen om het thema over de partijgrenzen heen aan te pakken”, besluit Parys.