N-VA wil donorkaart invoeren om aantal donoren te verhogen

19 maart 2015, over deze onderwerpen: Orgaandonatie

België heeft, in vergelijking met andere landen, relatief veel orgaandonoren. Toch is er nog steeds een tekort en blijven de wachtlijsten aangroeien. Voor patiënten die niet (meteen) kunnen worden geholpen, betekent dit een ware lijdensweg. “Het verhaal van Roel Mariën, die op zoek ging naar een donor via Facebook is volledig te begrijpen”, stelt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. “Maar we kunnen het niet toelaten omdat de deur voor misbruiken zo wordt opengezet. Wel moeten we actief inzetten op het verhogen van het aantal donoren. Eén van de stappen in dit verhaal is de invoering van een donorkaart.”

In ons land is iedereen bij wet automatisch donor. Toch blijven er in de praktijk heel wat problemen. Al te vaak weigeren bijvoorbeeld familieleden de afstand van organen door de emotionaliteit van het moment. Ook in ons land zijn er nog ellelange wachtlijsten. Al is het huidig wetgevend kader vrij goed, het volstaat niet. Doordachte initiatieven zijn nodig om het aantal orgaandonaties te maximaliseren.

“In afwachting van een volledige digitalisering van de e-ID, pleiten we daarom alvast voor de invoering van een donorkaart”, zegt N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. “In de vorige legislatuur al diende toenmalig N-VA-senator Louis Ide daarvoor een uitstekend wetsvoorstel in, dat trouwens ruim gesteund en gestemd werd. Dat willen we alvast terug op de agenda plaatsen.” In dat voorstel wordt een belangrijke plaats toebedeeld aan de huisarts. “Zo wordt iedereen meteen ook degelijk door zijn arts geïnformeerd over het potentiële donorschap. Bij iemand die zich zo actief heeft laten registreren, wordt het moeilijker voor de familie om achteraf te weigeren. En ook hier kan de huisarts, beter dan een gemeenteambtenaar zoals vandaag het geval, een grotere rol spelen om de persoon in kwestie op voorhand aan te zetten om zijn keuze ook op voorhand met zijn familie te bespreken.”

Vandaag is de gemeente verantwoordelijk voor de registratie van orgaandonoren. Daarom pleit de N-VA voor gerichte campagnes met een duidelijk lokaal accent. “Kleinschalige acties bieden de mogelijkheid om de burger rechtstreeks aan te spreken. Ook kunnen zo beter doelgroepgerichte acties ontwikkeld worden”, aldus Van Peel.

Voorzichtigheid met privé-initiatieven is nodig, al is het maar omdat er geen garantie bestaat dat er nadien wederdiensten geëist worden. Terecht wijst het UZ Leuven op het gevaar van mogelijke commercialisering. Dat moeten we absoluut vermijden.