N-VA wil controlediensten van RIZIV doen samengaan

30 juli 2019, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg, Welzijn

Al meer dan een jaar zoekt het RIZIV Het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) is een federale openbare instelling die de gezondheidszorg, een deel van de sociale zekerheid, organiseert. Het Instituut bestaat uit vier kerndiensten: Geneeskundige Verzorging, Uitkeringen, Geneeskundige Evaluatie en Controle, en Administratieve Controle. In het RIZIV zetelen vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers, ziekenfondsen en zorgverstrekkers. Aan Vlaamse zijde ijveren verschillende partijen voor een overheveling van de gezondheidszorg naar de gemeenschappen. RIZIV naar een nieuwe directeur-generaal voor de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle een controledienst van het RIZIV. Naast de DGEC beschikt het RIZIV ook nog over een tweede controledienst: de Dienst voor Administratieve Controle (DAC). N-VA-Kamerlid Björn Anseeuw wil werk maken van een fusie van die inspectiediensten: “Als er te veel structuren en mandaten zijn om nog door bekwame mensen te laten invullen, dan dringt een vereenvoudigingsoefening zich op”, benadrukt hij.

“Het RIZIV is de enige sociale zekerheidsinstelling die beschikt over twee los van elkaar werkende controlediensten, elk met een eigen administratie. Hoewel er een taakverdeling bestaat tussen de controlediensten, hebben ze beide als taak om de toepassing van de ziekteverzekering te controleren. Wij denken dat dergelijke verkokering de efficiëntie van de strijd tegen sociale fraude niet ten goede komt en de werkingskosten onnodig de hoogte in jaagt”, zegt Anseeuw.

Voor Anseeuw moet de volgende regering een fusie van beide controlediensten dan ook onderzoeken. “Op termijn evolueren we zelfs best naar een eengemaakte sociale inspectiedienst voor de gehele Sociale zekerheid De sociale zekerheid is in België tot nader order federaal. De belangrijkste pijlers van de Belgische sociale zekerheid zijn: de ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV), de pensioenen, de werkloosheidsverzekering en de kinderbijslagen. Daarnaast ook nog beroepsziekten, arbeidsongevallen en jaarlijkse vakantie. Sommige Vlaamse partijen ijveren al lang voor de overheveling van (grote delen van) de sociale zekerheid naar gewesten en gemeenschappen. sociale zekerheid , naar het Nederlandse voorbeeld. Op dit moment bestaan er nog 7 verschillende sociale inspectiediensten in België, elk met hun eigen directie en administratie en eigen budgetten en procedures. Dit zorgt voor onbegrip, versnippering en een vertraagd reactievermogen. Dat men nu ook geen bekwame leidinggevende meer vindt, is het beste bewijs dat men nu echt werk moet maken van een vereenvoudiging”, besluit Anseeuw.