N-VA wil bewustzijn rond hoogbegaafdheid vergroten

24 april 2019, over deze onderwerpen: Kleuterschool en basisonderwijs, Secundair onderwijs

“Het zijn allemaal Einsteins.” Het is een van de vele clichés over hoogbegaafdheid. Hoogbegaafdheid is nochtans allerminst een luxeprobleem. “Maar door zo veel onwetendheid en misverstanden laten we talent en kansen verloren gaan”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels. Daarom willen de N-VA-parlementsleden meer aandacht voor hoogbegaafden. Hun resolutie werd unaniem goedgekeurd in het Vlaams Parlement.

Tijdig herkennen
In Vlaanderen hebben we maar één belangrijke grondstof: onze hersenen. We leveren dan ook grote inspanningen om iedereen via gepaste zorg en aandacht in het onderwijs een plek te geven in de maatschappij. Maar doen we dit ook voldoende voor de jongere die makkelijk en sneller leert? Elk kind, ook het hoogbegaafde, dat door de mazen van het net glipt, onvoldoende gewapend is voor de maatschappij of zelfs de school zonder diploma verlaat, is een verspild talent te veel.

Toch blijven hoogbegaafden maar al te vaak onder de radar. Ze leren sneller, verwerken hun leerstof sneller. Goed voor de leerkracht die deze kinderen niet moet ‘bijwerken’ maar zo krijgen ze vaak te weinig aandacht, worden ze niet meer uitgedaagd en gaan ze zich vervelen. Zij zijn ook de eerste slachtoffers van een nivellering naar beneden.

“Daarom stellen we voor om in te zetten op kennis over hoogbegaafdheid via de lerarenopleiding en opleidingen gelinkt aan onderwijs. Een kleuteronderwijzer(es) kan zien dat een kind sneller puzzelt, een betere woordenschat heeft of worstelt met levensvragen, iets waar een ander kind zich meestal pas op latere leeftijd mee geconfronteerd ziet. Tijdig detecteren van deze aanwijzingen kan een groot verschil maken in het (schoolse) leven van een hoogbegaafde”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Kathleen Krekels.

Bewustzijn vergroten
Talent hebben, snel informatie en instructie verwerken is één ding, maar het moet ook worden ontwikkeld. Als de wereld rondom niet accuraat reageert, is het risico op negatieve gevolgen heel groot. “Om het bewustzijn en de kennis rond de omgang met hoogbegaafdheid te vergroten, richten we een platform op waar we kennis delen en deze omzetten naar praktijkgericht materiaal. Ook maken we van omgaan met hoogbegaafdheid een prioritair nascholingsthema voor leraars”, vult Kris Van Dijck aan.

Zorgbeleid voor hoogbegaafden
De extra ondersteuning (‘zorgomkadering’) van de scholen stoelt vandaag op socio-economische kenmerken. In de resolutie vragen we nu ook om bijkomende middelen in overweging te nemen op basis van leerpsychologische kenmerken van leerlingen. Het kenmerk ‘zeer gemakkelijk lerende’ of ‘(uitzonderlijk) hoogbegaafde’ kan zo’n leerpsychologisch kenmerk zijn.

Onderwijssysteem op maat
Tot slot blijkt de huidige onderwijsstructuur te weinig flexibel te zijn om in te spelen op de ontwikkelingsvoorsprong van uitzonderlijk hoogbegaafde leerlingen. “We willen daarom bekijken of we nieuwe kaders kunnen vastleggen om onderwijs zo te organiseren dat het ten goede komt aan de ontwikkeling van de hoogbegaafde jongere, bijvoorbeeld door flexibel om te gaan met curricula en centrale examencommissie zodat deze leerlingen dag-in dag-uit krijgen waar ze recht op hebben: goed en uitdagend onderwijs”, aldus initiatiefnemers Kathleen Krekels en Kris Van Dijck.