N-VA wil bazooka van 70 miljard euro om economie en welvaart te vrijwaren

19 maart 2020, over deze onderwerpen: Federale begroting, Coronacrisis

De Kamer van Volksvertegenwoordigers stemde deze middag een nieuwe schijf van voorlopige twaalfden. Daarmee is de begroting gegarandeerd voor de komende maanden. Tegelijk werd een coronafonds van 1 miljard euro gestemd en gesteund door de N-VA. Kamerlid Sander Loones: “Met deze begroting bieden we de mensen zekerheid en tonen we daadkracht. Maar meer zal nodig zijn. De N-VA wil een noodplan van 70 miljard euro, waarvan 40 miljard euro als garantiemechanisme. Om ondernemingen ademruimte te geven en tegelijk de risico’s in ons financiëel systeem in te perken. We moeten een bazooka inzetten om onze economie en onze welvaart te vrijwaren.”

In elk crisisbeheer moet erover gewaakt worden dat zekerheid wordt geboden aan de mensen en de machine blijft draaien. Tegelijk moet daadkracht worden getoond met passende beleidsmaatregelenen. “Door deze begroting te stemmen, doen we beide”, stelt Loones. “We garanderen dat er voldoende budget is voor medische zorgen, voor ziekenhuizen, mondmaskers en de aankoop van extra beademingstoestellen. Ook geven we zekerheid dat pensioenen en andere uitkeringen zullen worden betaald. Dat er geld is voor politie, voor justitie en veiligheid. Enzovoort.” 

Johan Van Overtveldt, N-VA-Europarlementslid en voormalig minister van Financiën: “Maar meer zal nodig zijn. De N-VA wil een noodplan van 70 miljard euro, waarvan 40 miljard euro als garantiemechanisme. Ondernemingen die door omstandigheden minder vlot toegang hebben tot kredietverstrekking, omdat ze bijvoorbeeld een wat zwakkere rendabiliteit en/of een minder stevige balansstructuur hebben, moeten we met dit garantiefonds steunen. Ik denk onder meer aan snel groeiende bedrijven, ondernemingen in herstructurering en bedrijven die recentelijk zware investeringen deden.”

Loones wees er in het debat op dat het Belgische crisisbeheer helaas met een extra probleem kampt, een gebrek aan gedragen leiderschap. “In een crisis moet het leiderschap best onbetwist zijn. En dat is vandaag niet het geval”, stelt Loones.”Er zijn in dit land machten aan het werk die deze crisis misbruiken om op een slinkse manier een regering te vormen die géén draagvlak heeft in Vlaanderen. De Belgische regering mist daardoor legitimiteit. Dat vaststellen, is geen politiek spelletje, maar gaat net naar de essentie van elk crisisbeheer. Wie in een noodsituatie geloof wil uitstralen, moet geloofwaardig zijn.”