N-VA waarschuwt voor democratisch deficit als gevolg van de zesde staatshervorming

N-VA Brussel betreurt dat het nu pas duidelijk wordt over welke financiële middelen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beschikt voor 2015. Dat is rijkelijk laat en bemoeilijkt een goed financieel beleid.

De commissievergadering deze namiddag in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement ging uitvoerig in op de wijze waarop de nieuwe raming is gebeurd en gecommuniceerd. De N-VA is echter zeer verbaasd dat geen enkele fractie stilstond bij de kern van de zaak, namelijk de oorzaken van deze late correctie.

De bijzondere Financieringswet De Belgische financieringswet – officieel de bijzondere wet van 16 januari 1989 – bepaalt hoe het geld in België wordt verdeeld tussen de federale staat en de gewesten en gemeenschappen. De regering-Di Rupo, aangevuld met Groen en Ecolo, heeft die wet aangepast op basis van een politiek akkoord in de zomer van 2013. Dat gebeurde zonder overleg met de regio’s. De herziening maakt de geldstromen gekoppeld aan de bevoegdheidsoverdrachten minder welvaartvast. Aan de regio’s worden daarbovenop zeer zware inspanningen opgelegd om het gat in de federale begroting te helpen dichten. financieringswet is zo ingewikkeld geworden dat slechts een handvol ambtenaren begrijpt hoe dit mechanisme echt werkt en wat de gevolgen ervan zijn. Deze wet is nochtans het financiële hart van dit land want het bepaalt hoeveel belastinggeld de verschillende regeringen krijgen voor hun beleid. Brussels N-VA-parlementslid en fractievoorzitter Johan Van den Driessche: “Financiële afspraken die vrijwel niemand begrijpt, veroorzaken een enorm democratisch deficit. Het toont aan dat dit land overrijp is voor een echte en transparante institutionele hervorming, namelijk het Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme .”

“Tevens roepen wij hierbij de Brusselse regering op om haar doelstelling van een budgettair evenwicht na te blijven streven. Gezien de herfinanciering van dit gewest als gevolg van de zesde staatshervorming kan dit geen al te moeilijke opdracht zijn”, aldus Van den Driessche.