N-VA vraagt uitstel voor e-ID-lezing thuisverpleging

12 oktober 2017, over deze onderwerpen: Gezondheidszorg

Vanaf deze maand moeten thuisverpleegkundigen bij elk bezoek aan een patiënt de identiteitskaart inlezen. De maatregel kwam er na gevallen van fraude waarbij een kleine minderheid van thuisverpleegkundigen tegen de lamp liep en onterecht een zeer hoog aantal prestaties aanrekende aan de ziekteverzekering. Op het thuisverpleegkundig terrein is de chaos echter compleet door softwareproblemen. Dr. Yoleen Van Camp, Kamerlid en ondervoorzitter van de commissie Volksgezondheid, vraagt daarom dat de maatregel uitgesteld wordt tot de software op punt staat.

De thuisverpleging is dezer dagen extra in de weer. Vanaf deze maand moet bij elk contact met de patiënt diens identiteitskaart ingelezen worden. De inlezingen worden verzameld op een server en teruggekoppeld naar de thuisverpleging. Die moet ook een attest voorzien voor de patiënt, zodat die mee kan waken over de correctheid van de aangerekende zorgen. Van Camp vernam van op het terrein dat het inlezen helemaal nog niet op punt staat: “Het is niet duidelijk of de ingelezen zorgen ook effectief geregistreerd staan. De sector is in paniek, omdat ook de financiering nu afhangt van de ingelezen zorgen.”

Daarom vraagt Van Camp dat er nog uitstel komt, tot de software volledig op punt staat: “Nu het systeem effectief in voege is, kan de maand oktober beter dienen als testperiode, waarbij de kinderziekten nog eerst weggewerkt worden. Als die van de baan zijn, kan in november iedereen met een gerust hart met het nieuwe systeem aan de slag.”