N-VA vraagt snel meer duidelijkheid Thomas Cook

23 september 2019, over deze onderwerpen: Economie

Naar aanleiding van het faillissement van het Britse Thomas Cook vraagt Kamerlid Anneleen Van Bossuyt dat er snel meer duidelijkheid komt, niet alleen voor het personeel van het bedrijf, maar in de eerste plaats voor de reizigers. Zij moeten geïnformeerd worden over hun rechten, zodat ze die indien nodig ook kunnen afdwingen. “Consumentenrechten mogen geen papieren tijger zijn, Wouter Beke moet hier als bevoegde minister ook zijn verantwoordelijkheid opnemen”, aldus Van Bossuyt.

In geval van een faillissement van een reisorganisator heeft de reiziger bepaalde rechten. Zo is wettelijk bepaald dat touroperatoren, zoals Thomas Cook, verzekerd moeten zijn tegen de gevolgen van een faillissement. In België is dat het ‘Garantiefonds Reizen’. Het fonds verzekert de verdere doorbetaling van bv. het hotel waar de reiziger verblijft, zodat hij in principe geen hinder mag ondervinden van het faillissement.

“Alleen is er nu onduidelijkheid troef. Thomas Cook Group Plc heeft de boeken neergelegd, maar in België zegt Thomas Cook dat het haar activiteiten gewoon verderzet, maar wel geen nieuwe klanten aanneemt. Wat is het nu?”, aldus Van Bossuyt. “Bovendien lichten noch de website van Thomas Cook België, noch de website van het Garantiefonds Reizen de situatie toe. Op de website van FOD economie is dan weer enkel een persbericht te vinden waarin te lezen staat dat de consument dankzij de nieuwe wetgeving in geval van financiële problemen van de organisator of reisagent ‘duidelijkere en completere informatie’ krijgt. Daar heeft de consument die uitkeek naar zijn vakantie nu geen boodschap aan. Iedere actor moet zijn verantwoordelijkheid nemen, ook de minister”, zo besluit Van Bossuyt, die er nog op wijst dat het Nederlandse Garantiefonds Reizen wel reeds informatie aanreikt voor getroffen reizigers. Van Bossuyt zal de kwestie in de Kamer verder opvolgen.