N-VA vraagt perspectief op corona-exitstrategie

9 april 2020, over deze onderwerpen: Economie, Coronacrisis

N-VA-Kamerleden Katrien Houtmeyers en Anneleen Van Bossuyt roepen de regering-Wilmès op om het Noord-Europese voorbeeld te volgen en werk te maken van een exitstrategie uit de coronacrisis en zo onze burgers en ondernemers perspectief te bieden in deze lockdown. Daarnaast roepen de Kamerleden ook op om na te denken over hoe ons post-coronatijdperk er moet uitzien.

Perspectief tijdens corona
Het coronavirus houdt dit land al bijna een maand op slot. Dit was ook nodig om te vermijden dat in onze ziekenhuizen Italiaanse taferelen zouden ontstaan.

Ondertussen ziet het ernaar uit dat dit ook gelukt is. Het einde van de pandemie lijkt weliswaar nog niet in zicht, maar de piek ervan lijkt toch stilaan achter ons te liggen.

N-VA-Kamerlid Katrien Houtmeyers: “Na de vraag om financiële ademruimte en duidelijkere regels tijdens deze crisis, luidt bij de bevolking nu logischerwijs ook steeds luider de roep om perspectief: Oostenrijk, Noorwegen en Denemarken hebben al aangekondigd hoe zij een versoepeling van de lockdown zien, in het Vlaams Parlement riepen gisteren alle partijen op om bv. tuincentra opnieuw te openen. Wij hebben de premier dan ook gevraagd wanneer en hoe wij een versoepeling van onze maatschappij en economie mogen verwachten. Jammer genoeg heeft zij hier niet op geantwoord. Nochtans moet er licht zijn op het einde van de tunnel, zodat iedereen zich kan opmaken voor de volgende stap van solidariteit: de taart bakken, die daarna verdeeld kan worden.”

Hervormingen na corona
Collega-Kamerlid Anneleen Van Bossuyt sluit zich hierbij aan en richt haar blik al naar het post-coronatijdperk en ziet drie werven. “Eerst en vooral zullen we het puin van de crisis moeten ruimen. Er zullen veel faillissementen zijn. Het wordt zaak die golf goed te beheren zodat bedrijven een financiële doorstart kunnen maken.”

Daarnaast zullen we volgens Van Bossuy kritisch moeten nadenken over ons economisch bestel. “Zonder in schadelijk protectionisme te vervallen, moeten we ons de vraag stellen in welke mate we steeds afhankelijk willen zijn van het buitenland.” 

Tot slot zullen we volgens Van Bossuyt het overheidsbestel van dit land tegen het licht moeten houden, heilige huisjes in vraag stellen, innoveren en processen hervormen om dit land definitief aan te passen aan de 21ste eeuw. “Alleen zo zullen we de toekomstige welvaart van en voor eenieder veilig kunnen stellen.”