N-VA vraagt meer respect voor chauffeurs van De Lijn

31 januari 2020, over deze onderwerpen: De Lijn

Tijdens de vergadering van de commissie Openbare Werken en Mobiliteit in het Vlaams Parlement pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens voor een hoffelijkheidscampagne die de reizigers oproept om altijd respectvol om te gaan met chauffeurs van De Lijn. Dat deed hij naar aanleiding van de oproep van het televisieprogramma Pano aan reizigers om hun ervaringen bij de Lijn te filmen en de beelden te delen. “Die oproep viel – volkomen terecht – allerminst in goede aarde bij de chauffeurs en directie van De Lijn”, aldus Maertens. 

Als eerste gezicht en aanspreekpunt van De Lijn zijn chauffeurs vaak kop van jut bij ontevreden reizigers. Die reizigers filmen steeds vaker de chauffeurs tijdens het uiten van hun ongenoegen over wat misgaat en plaatsen die beelden vervolgens online via sociale media. Uiteraard vinden de chauffeurs in kwestie dat vervelend. “Wanneer de chauffeurs herkenbaar in beeld zijn, is dat een schending van de privacyregels en zelfs strafbaar”, stelt Bert Maertens. “Maar de drempel om daarover formeel klacht in te dienen bij de politie of de gegevensbeschermingsautoriteit blijft groot. Zeker na de bedenkelijke oproep van Pano groeit de onvrede over dergelijke praktijken verder aan. De chauffeurs beschouwen het initiatief van het VRT-programma als een vrijgeleide om filmpjes te maken en de privacy van de chauffeurs te schenden.”

Hoffelijkheidscampagne
In 2019 werden er in totaal 624 nieuwe chauffeurs aangeworven bij de Vlaamse vervoersmaatschappij. Ook dit jaar en de volgende jaren zijn er door de Vergrijzing Een stijging van de gemiddelde leeftijd doordat het aandeel van ouderen in de bevolking stijgt. Een periode van vergrijzing gaat vaak ook gepaard met een bevolkingsdaling. Die is concreet zichtbaar in de bevolkingspiramide, waarvan de basis inkrimpt en daardoor ook het draagvlak voor de sociale zekerheid. vergrijzing bij het personeel van De Lijn een pak nieuwe chauffeurs nodig. “Het is daarom cruciaal dat we permanent werken aan een positief imago van De Lijn. Een hoffelijkheidscampagne met een oproep tot meer respect voor de buschauffeurs is daarom aangewezen. Een chauffeur moet zijn job immers in alle veiligheid, rust en respect kunnen uitvoeren, of er komen letterlijk ongevallen van. De minister is mijn voorstel genegen en antwoordde dat ze het idee zou overbrengen bij de directie van De Lijn”, besluit Bert Maertens.