N-VA vraagt meer aandacht voor slimme netwerken met slimme elektriciteitstarieven

5 december 2017, over deze onderwerpen: Energieprijzen, Energiebeleid

Er moet dringend werk gemaakt worden van een hervorming van de energiemarkt in Vlaanderen, vindt Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy. Volgens de energiespecialist volstaat het niet om de hernieuwbare energieproductie op te drijven en vanaf 2019 de huidige elektriciteitsmeter te vervangen door digitale meters. “Om op termijn de elektriciteitsfactuur van de consument te temperen is er dringend nood aan energietarieven op maat”, zegt Gryffroy. “Zo kan de consument inspelen op de wisselende energieproductie van zon en wind en de prijsschommelingen die dat teweeg brengt.”

Meer decentrale hernieuwbare energieproductie is goed voor het milieu, maar nadelig voor het elektriciteitsnet. Tenminste als het op dezelfde manier gebruikt wordt als nu. Dan loert congestie om de hoek, wat dan weer aanleiding kan geven tot het afschakelen van hernieuwbare energieproductie, en dure investeringen door de distributienetbeheerder in zwaardere kabels.

Beter is mensen aan te raden te verbruiken op momenten dat de productie piekt, en de elektriciteit dus goedkoop is, en minder te verbruiken wanneer er minder productie is. Gryffroy: “De huidige tariefformules, dag-nachttarief incluis, zetten consumenten niet aan om in te spelen op de wisselende energieproductie van zon en wind. Energietarieven op maat doen dat wel: lagere tarieven bij meer productie en minder vraag, hogere tarieven bij minder productie en meer vraag. Dan kan de consument echt inspelen op de wisselende energieproductie van zon en wind en de prijsschommelingen die dat teweeg brengt, en zijn verbruiksgedrag aanpassen.” De technologie kan daarbij een handje helpen. Met de digitalisering de komende vijftien jaar, zal enorm veel mogelijk zijn, zoals het automatisch aanschakelen van huishoudtoestellen.