N-VA vraagt kwalitatief alternatief voor verdwijnende noodinternaten

10 december 2013, over deze onderwerpen: Kinderopvang

De zogenaamde noodinternaten kwamen vorig jaar onder vuur te liggen na een geval van seksueel misbruik. Er werd toen ook beslist om de internaten over te hevelen  van Onderwijs naar Welzijn. Helga Stevens vroeg minister Vandeurzen naar een stand van zaken. Stevens kreeg als antwoord dat de budgetten voor de noodinternaten overkomen en dat de noodinternaten in hun huidige vorm zullen verdwijnen. De N-VA pleit voor een kwalitatief alternatief.

In totaal gaat het om vier opvangcentra waar jongeren opgevangen worden die in het weekend of tijdens schoolvakanties nergens anders heen kunnen. Eén opvangcentrum kwam vorig jaar onder vuur te liggen wegens ernstige feiten van seksueel misbruik. Daarop besliste de Vlaamse Regering om de noodinternaten over te hevelen naar het beleidsdomein Welzijn.

Helga Stevens: "Op dit moment verblijven er nog zo’n 250 jongeren zeven op zeven in die noodinternaten. De huidige weekendopvang die de noodinternaten voorzien, zal in een eerste fase uitdoven. De kinderen/jongeren met de hoogste ondersteuningsnoden worden dus geheroriënteerd naar een ander aanbod. Dit leidt tot de sluiting van de opvangcentra. Voor die heroriëntering voorziet de minister een half miljoen euro."

De N-VA rekent op een vlotte omschakeling, en op een kwalitatief alternatief.

"We zullen die omschakeling op de voet volgen.  Het belang van deze jongeren is in deze prioritair, want het gaat om een zeer kwetsbare groep die in de meeste gevallen nergens anders terecht kan", besluit Helga Stevens.