N-VA vraagt banken overschrijvingen te controleren om fraude tegen te gaan

16 december 2019, over deze onderwerpen: Fiscale fraude, Financiën

Uit cijfers die Kamerlid Anneleen Van Bossuyt heeft opgevraagd, blijkt dat de economische inspectie de afgelopen jaren 345 meldingen heeft ontvangen van fraude bij bankoverschrijvingen van consumenten. Het gaat daarbij om facturen waarvan de inhoud door derden werd vervalst, waardoor de consument te goeder trouw niet zijn schuldeiser, maar een malafide onbekende betaalt. De N-VA vraagt daarom dat banken naar Nederlands voorbeeld overschrijvingen beter gaan screenen.

In Nederland hebben de banken in 2017 vrijwillig een zogenaamd ‘IBAN-naamchecksysteem’ ingevoerd. Dit houdt in dat de bank bij een overschrijving controleert of de opgegeven naam van de schuldeiser correspondeert met het opgegeven IBAN-nummer. Is dat niet het geval, dan verschijnt een pop-up, waarbij de consument erop gewezen wordt dat er mogelijks iets niet klopt. Het is dan aan hem om te beslissen of hij de transactie verderzet.

Het systeem werd er ingevoerd in de strijd tegen fraude bij overschrijvingen. Volgens Betaalvereniging Nederland zouden tot de invoering van het systeem maandelijks zo’n 200 mensen het slachtoffer geweest zijn van dergelijke malafide praktijken.

De bedoeling is daarnaast om ook simpele tikfouten te detecteren – wat met het sterk toenemende aantal mobiel verrichte overschrijvingen steeds vaker zal voorkomen.

“Iedere week is er minstens één melding van een slachtoffer van een frauduleuze overschrijving en dat is er telkens één te veel. We vrezen echter dat die cijfers slechts het topje van de ijsberg zijn, als we zien dat er in Nederland een veelvoud aan klachten was. Daarom vragen we de banken om het Nederlandse controlesysteem ook bij ons in te voeren. Als het daar kan, waarom dan niet bij ons?”, aldus Kamerlid Anneleen Van Bossuyt, die er nog op wijst dat de banken tot de Europese wetgeving van 2009 wel een verificatieplicht hadden.