N-VA vraagt alerte screening gesubsidieerde socio-culturele bewegingen

23 november 2017, over deze onderwerpen: Cultuur

Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld) kondigde een onderzoek aan naar de vzw VOEM (Vereniging voor Ontwikkeling & Emancipatie van Moslims). Die organisatie organiseerde de lezingenreeks met de fundamentalistische moslimprediker Ali Houri.

Vlaams Parlementslid Marius Meremans is blij met de assertieve houding van de minister, maar roept de minister op die alerte houding open te trekken om meer en sneller toezicht te organiseren bij gesubsidieerde bewegingen: “Ik heb de minister reeds meermaals opgeroepen om meer toezicht te houden en ik herhaal die oproep. Elke organisatie dient zich te houden aan het decreet en moet dus het EVRM, en alle rechten en vrijheden, ten volle onderschrijven. De feiten bij VOEM bewijzen mijn gelijk: een grondig onderzoek is aangewezen.”

Het socio-culturele Middenveld Het maatschappelijke middenveld is het geheel van particuliere organisaties en instellingen die de verschillende groepen, meningen en belangen in onze samenleving vertegenwoordigen. Doordat zij bemiddelen tussen de individuele burgers en de overheid, vervullen zij een belangrijke brugfunctie. De N-VA pleit als gemeenschapspartij voor een vrij en rijk verenigingsleven. Zo rekenen wij naast vakbonden en mutualiteiten ook heel wat andere verenigingen en niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) tot het middenveld, met inbegrip zelfs van actiecomités en buurtinformatienetwerken (BIN). Meer daarover lees je hier. middenveld , met haar palet van zeer diverse en uiteenlopende verenigingen, is een troef voor Vlaanderen. De Vlaamse gemeenschap betoelaagt die ook voor een groot deel, omdat Vlaanderen gelooft in het gemeenschapsvormende en emanciperende karakter van die verenigingen.

Eerder uitte Vlaams Parlementslid Marius Meremans echter reeds zijn twijfels bij de polarisering van specifieke sociaal-culturele bewegingen zoals Kif Kif. Meremans: “Ik stel geenszins de vrijheid van organisatie of van meningsuiting in vraag. Maar het betreft hier wel betoelaagde organisaties. Werken met belastinggeld schept ook een verantwoordelijkheid ten aanzien van de gemeenschap. Het lijkt me evident dat je dan de decretale regels, zoals gestemd in het parlement, onderschrijft. Inclusief het onderschrijven van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het is belangrijk om duidelijke grenzen te stellen aan wat kan en niet kan. Het is perfect mogelijk om als organisatie maatschappijkritisch te zijn en bepaalde zaken in beweging te zetten binnen dat kader.”

Meremans: “Verenigingen die bruggen bouwen zijn bijzonder belangrijk in de etnisch-culturele sector. Het kan niet zijn dat omwille van enkele rotte appels de belangrijke werking van deze organisaties in een slecht daglicht komt te staan. Pak dus die rotte appels aan.”

Bij de volgende subsidieronde gelden er alvast strengere regels voor het subsidiëren van socio-culturele organisaties. Organisaties moeten zich onze sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden uitdrukkelijk onderschrijven. Organisaties die activiteiten organiseren of publicaties naar buiten brengen die niet stroken met die gemeenschappelijke sokkel zullen niet langer in aanmerking komen voor subsidiëring. Meremans: “Het onderzoek dat nu nodig is zou dus als een voorafname kunnen worden beschouwd op het nieuwe decreet.”