N-VA-voorstel om de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak op te trekken naar 18 jaar nipt weggestemd

5 februari 2019, over deze onderwerpen: Roken, Minderjarigen

Na een rumoerige zitting werd deze namiddag in de Kamercommissie Volksgezondheid een wetsvoorstel van de N-VA om de leeftijdsgrens voor de aankoop van tabak van 16 jaar naar 18 jaar te brengen, nipt weggestemd. Opvallend genoeg stemde CD&V, die zelf vragende partij is voor deze leeftijdsverhoging, eveneens tegen het N-VA-voorstel. “Een gemiste kans om de gezondheid van onze jongeren beter te beschermen”, benadrukt N-VA-Kamerlid An Capoen.

België is een van de weinige landen waar minderjarigen nog tabak kunnen kopen. Naast België bestaat in de EU enkel nog in Oostenrijk en Luxemburg de mogelijk om vanaf de leeftijd van 16 jaar tabaksproducten aan te schaffen. N-VA stelde in een wetsvoorstel voor om ook in België deze leeftijdsgrens op te trekken van 16 naar 18 jaar. “Hoe jonger jongeren beginnen met het roken, hoe groter de kans dat zij een verslaving ontwikkelen”, benadrukt N-VA-Kamerlid An Capoen.

“Vandaag kunnen jongeren nog veel te makkelijk sigaretten kopen. Uit de laatste VAD-leerlingenbevraging blijkt dat maar liefst 8 op de 10 jongeren tussen de leeftijd van 16 en 18 jaar zegt zeer gemakkelijk aan tabak te kunnen geraken. Bij de jongeren onder de 16 jaar is dit nog maar 4 op de 10. Net als de Hoge Gezondheidsraad, stellen wij dan ook een verhoging van deze leeftijdsgrens voor. Op die manier kunnen we de gezondheid van onze jongeren beter beschermen en verslavingen voorkomen”, zegt An Capoen.

Het voorstel lag vandaag ter stemming voor in de commissie Volksgezondheid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Na een rumoerige zitting en een schorsing van 5 minuten, werd het voorstel nipt weggestemd met 7 stemmen voor, 7 stemmen tegen en één onthouding. MR, Open VLD en CD&V stemden tegen het voorstel. Dat laatste is opvallend te noemen, aangezien CD&V in een eigen resolutie, die initieel ook op de agenda stond, zelf nog expliciet pleit voor een verhoging van de leeftijdsgrens voor de aankoop tabak naar 18 jaar.

“Het is geen geheim dat vooral Maggie De Block sterk gekant is tegen deze leeftijdsverhoging”, benadrukt An Capoen. “Jammer genoeg hebben zij CD&V zo ver gekregen om tegen hun eigen ideeën te stemmen. Dit is een gemiste kans om de gezondheid van onze jongeren beter te beschermen.”