N-VA-voorstel dat strijd aangaat tegen voedselverspilling goedgekeurd door Kamer

20 mei 2020, over deze onderwerpen: Economie, Voedselveiligheid

Voedselverspilling is een gekend probleem, dat in de hand gewerkt wordt door de houdbaarheidsdata op verpakkingen. Daarom werd vandaag een voorstel van Kamerlid Anneleen Van Bossuyt goedgekeurd dat de voedselverspilling in dit land moet tegengaan. “Betere regelgeving en bewustwording rond houdbaarheidsdata kan de verspilling met 31 procent doen dalen”, stelt Van Bossuyt.

23 kg onnodig weggegooid voedsel per Vlaming per jaar
De cijfers liegen er niet om: in heel Europa wordt jaarlijks 88 miljoen ton voedsel onnodig weggegooid. Dat is 20 procent van het geproduceerde voedsel. In Vlaanderen is dat tussen de 15 en 23 kilogram per persoon per jaar. Voor een gezin van vier betekent dat een kost van 300 euro.

Ten minste houdbaar tot
Uit onderzoek blijkt dat de verspilling in de hand wordt gewerkt door de manier waarop de houdbaarheidsdata worden aangeduid. Voor de consument is er vaak verwarring tussen de begrippen ‘te gebruiken tot’ en ‘ten minste houdbaar tot’. Het eerste heeft als doel om de volksgezondheid te beschermen: na de aangeduide datum, kan het product niet langer veilig worden geconsumeerd. ‘Ten minste houdbaar tot’ is er daarentegen louter om de voedselkwaliteit voor de consument te waarborgen: na de aangeduide datum neemt de versheid of kwaliteit van het product af, maar kan het nog perfect geconsumeerd worden.

Met name ‘ten minste houdbaar tot’ werkt verwarrend en maakt dat mensen voedsel weggooien zonder dat het daarom slecht is. “De overheid moet de consument beter informeren over de betekenis van de houdbaarheidsdata”, zegt Van Bossuyt. “Door betere en meer duidelijke regelgeving zou de verspilling met 31 procent kunnen dalen, bijvoorbeeld door te opteren voor de vermelding ‘lang houdbaar’. Een win voor zowel het milieu als de consument.” 

Koffie, pasta, rijst en chips
Met de goedkeuring van dit voorstel wordt de federale regering ook aangezet om, in navolging van Nederland, Zweden en Duitsland, binnen Europa te pleiten voor een uitbreiding van de producten die vrijgesteld worden van een houdbaarheidsdatum, zoals koffie, pasta, rijst, chips en bronwater.

500 badkuipen koffie
Maar ook de federale overheid zelf wordt gevraagd extra inspanningen te doen om voedselverspilling tegen te gaan. “De federale overheid moet in haar instellingen het goede voorbeeld geven in de strijd tegen voedselverspilling. Kijk bijvoorbeeld naar het antiverspillingsplan van de Vlaamse overheid. Met enkele simpele ingrepen bespaart ze jaarlijks onder meer 500 badkuipen koffie”, besluit Anneleen Van Bossuyt.

De tekst werd quasi unaniem aangenomen. Enkel het Vlaams Belang en Open VLD onthielden zich.