N-VA: “Volgende minister van Justitie moet zich prioritair met strafuitvoering bezighouden”

4 april 2019, over deze onderwerpen: Justitie

Opnieuw klinkt vanuit de magistratuur de alarmbel dat de strafuitvoering er zeer slecht aan toe is. De Brugse politierechter Peter Vandamme haalt keihard uit naar de wat hij noemt “kaduke strafuitvoering”. De rechter werd geconfronteerd met een crimineel met een ellenlang strafblad, die desondanks op vrije voeten was en twee mensen dood reed. Hij vraagt zich af wat het nut nog is van straffen uit te spreken als ze toch niet worden uitgevoerd. Bovendien zegt hij dat de obsessie om de gevangenissen leeg te maken en het aantal gevangenen onder de 10.000 te laten zakken, ten koste gaat van het leven van onschuldige burgers.

Kamerlid en justitiespecialiste Sophie De Wit deelt de analyse van de politierechter en kaartte dit reeds herhaaldelijk aan. “Als justitie haar geloofwaardigheid wil terugwinnen, moet er een einde komen aan het gevoel van straffeloosheid. Het niet uitvoeren van straffen zorgt zowel bij slachtoffers als bij de samenleving voor enorm veel onbegrip. Een straf hoort een straf te zijn.”

Het is dan ook absoluut noodzakelijk dat de volgende minister van Justitie prioriteit verleent aan het strafuitvoeringsbeleid. Ondanks de vele wetgevende hervormingen, moeten we vaststellen dat minister Geens op dit domein gebuisd is. Zich zomaar achter het tekort aan gevangeniscellen verschuilen, kan niet langer. “Het klopt dat er een historisch tekort aan gevangenissen is en het veel tijd kost om dat weg te werken, maar er is onvoldoende creatief nagedacht om extra plaatsen te creëren, zoals bijvoorbeeld het huren van een gevangenis in het buitenland. Er is eigenlijk niks ondernomen om het probleem op te lossen. Via kunstgrepen de gevangenisbevolking proberen terugdringen is het omgekeerde van wat moet gebeuren om straffeloosheid tegen te gaan”, aldus De Wit.

Een goed strafuitvoeringsbeleid bestaat uiteraard uit meer dan enkel het oplossen van een capaciteitsprobleem. Er is nood aan een integrale aanpak. De kans om te hervallen moet zoveel mogelijk beperkt worden door gedetineerden te begeleiden in de gevangenis en te werken aan hun re-integratie. De N-VA maakt dit mee mogelijk door in het parlement op dit eigenste moment mee aan de kar te trekken voor wetgeving die voorziet in betere opvolgingsprocedures voor de strafuitvoeringsrechter.

“Het beschermen van haar burgers is en blijft toch dé kerntaak van een overheid”, besluit De Wit.