N-VA verwelkomt Grete Remen

18 januari 2014, over deze onderwerpen: N-VA, Verkiezingen 2014

Grete Remen, CEO van Damhert, engageert zich in de N-VA. Dat maakt ze vandaag in Het Belang van Limburg bekend. Remen is 47 jaar, moeder van 5 kinderen en gevierd onderneemster. Remen wil met haar stap meewerken aan de verandering die de N-VA voorstaat. Vlaams Parlementsvoorzitter en Limburgs kopstuk Jan Peumans heet haar welkom in de partij.
 
Remen, juriste van opleiding, is een actieve en sociaal geëngageerde vrouw. Naast CEO van haar familiebedrijf, is Remen bestuurslid van Voka Voka, het Vlaams netwerk van ondernemingen, is een Vlaamse werkgeversorganisatie, die meer dan 16.000 bedrijven in Vlaanderen en Brussel vertegenwoordigt, goed voor 65% van de private werkgelegenheid. Voka ontstond in januari 2004, toen het Vlaams Economisch Verbond (VEV) en de acht regionale Kamers van Koophandel in Vlaanderen besloten om samen te werken. VOKA Limburg, lid van de Raad der Wijzen van VIA (Vlaanderen in Actie) en actief in ‘’t Weyerke’, een dienstencentrum voor personen met een beperking. Toch bleef het kriebelen bij de Limburgse onderneemster.
 
"Ik heb steeds mijn verantwoordelijkheid genomen. In mijn bedrijf en in mijn gezin. Maar de laatste jaren moest ik toezien hoe het van kwaad naar erger gaat. Pestbelastingen die ondernemerschap ontmoedigen, de enorme loonkosten die jobs vernietigen, het misbruik van de sociale voorzieningen, … Dat stoot mij echt tegen de borst. Als onderneemster, als moeder, maar ook als burger."
 
Daarom besloot Remen dat ze niet langer aan de zijlijn kon blijven staan. "Ik ken de N-VA al langer. Ik mocht van de vrouwelijke N-VA-parlementsleden al de ‘Vlaamse Madam’-prijs ontvangen en sprak onlangs op de N-VA-studiedag over arbeidsmarktbeleid. Als ik de analyse maak, dan is het duidelijk dat we nood hebben aan verandering. En enkel de N-VA kan die verandering brengen. Ik kan niet anders dan ook hier mijn verantwoordelijkheid nemen."
 
"De N-VA staat voor een beleid gericht op wie werkt, onderneemt en spaart. Een beleid dat de belastingen verlaagt, de overheid afslankt en de schulden afbouwt. Daar wil ik voluit voor gaan. Maar het N-VA-programma is voor mij één geheel. Willen wij de sociaaleconomische hervormingen duurzaam verankeren, dan moeten wij durven kiezen voor Confederalisme Willen we iets structureel veranderen, dan moeten we de structuren veranderen. Confederalisme is de structurele verandering die dit land nodig heeft. Confederalisme heeft als uitgangspunt dat Vlaanderen en Wallonië eigenaar zijn van alle bevoegdheden. Ze oefenen die zelf uit maar kunnen ook samen beslissen om sommige bevoegdheden samen te beheren op het confederale niveau, in hun beider belang. Zo wordt de logica volledig omgedraaid. In plaats van bevoegdheden over te dragen van het federale niveau naar Vlaanderen en Wallonië, kunnen bevoegdheden worden overgedragen naar het confederale niveau. Gedwongen samenwerking wordt vervangen door vrijwillige samenwerking. Moeten wordt willen. Afbreken van bovenaf wordt opbouwen van onderuit. Confederalisme is dus samen beslissen wat we samen willen doen.Hoe de N-VA het confederalisme concreet vorm wil geven, leest u in de definitieve tekst van het VVV-congres. confederalisme ",aldus Remen.
 
Jan Peumans heet Grete Remen alvast welkom in de partij. "Grete is een gedreven vrouw, die haar overtuiging met veel vuur brengt. Ze heeft Damhert uitgebouwd tot een succesvol bedrijf dat internationaal actief is. En ze is daar ook verschillende malen voor bekroond geweest. In 2007 was ze bijvoorbeeld onderneemster van het jaar en in 2008 was ze KMO-laureaat. Daarnaast kreeg haar bedrijf verschillende nationale en internationale prijzen. Ik ben er dan ook enorm trots op dat Grete ons komt versterken", zegt de Vlaams Parlementsvoorzitter.