N-VA verheugd: verplichte deelname aan niet-bindende toelatingsproeven goedgekeurd

12 januari 2018, over deze onderwerpen: Hoger onderwijs

Vlaams Parlementslid Koen Daniëls is blij dat in het licht van een goede studieoriëntering, één van de voorstellen van zijn partij nu ook is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Het betreft de verplichte deelname aan een niet-bindende toelatingsproef voor een groot aantal opleidingen. “Enerzijds geeft het studenten een duidelijk beeld of deze studierichting wel iets voor hen is. Het heeft geen zin studenten aan iets te laten beginnen waar ze nauwelijks slaagkansen hebben. Dit zorgt alleen voor frustraties: bij de studenten die na jaren studeren toch geen diploma halen en bij docenten waaraan quasi onmogelijke remediëringen gevraagd worden. Bovendien kost dit de ouders – die veelal instaan voor de betaling van de studiekosten - en de maatschappij veel geld”, zegt Koen Daniëls.

De geïnteresseerde student zal door de nieuwe niet-bindende toelatingsproef zijn kansen en tekorten kunnen inschatten. Wie slechts enkele tekorten vaststelt, kan daaraan werken. Voor anderen zullen bepaalde richtingen gewoonweg afgeraden worden, in het belang van de student zelf.

Dat deze maatregel niet op zichzelf staat, is voor Daniëls evident. “We hebben reeds de verplichte oriënteringsproeven op het einde van het secundair onderwijs goedgekeurd. Met deze beslissing erbij zorgen we voor een logische opeenvolging van belangrijke adviezen: de oriënteringsproef voor het einde van het secundair onderwijs, de klassenraad secundair onderwijs die op basis van alle elementen een advies geeft, vervolgens een niet-bindende toelatingsproef voor een eerste groep aan opleidingen. Aan het sluitstuk moeten we nog werken: een snellere heroriëntering als het toch misloopt.” Deze aanpak kent enkel winnaars: de studenten, de docenten en de ouders.